10% người giàu nhất Mỹ chịu trách nhiệm lớn nhất về biến đổi khí hậu

Một báo cáo mới chỉ ra rằng 10% người giàu nhất Mỹ đang gây ra ô nhiễm lớn nhất thế giới và phải chịu trách nhiệm cao nhất về biến đổi khí hậu.

Người giàu phải chịu trách nhiệm về biến đổi khí hậu

Theo một báo cáo mới đây, những người giàu có nhất Mỹ đang gây ra ô nhiễm lớn nhất thế giới và phải chịu trách nhiệm cao nhất về biến đổi khí hậu. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu kéo dài trong 30 năm về các giao dịch tài chính và khẳng định rằng 10% người giàu nhất ở Mỹ gây ra 40% ô nhiễm làm nóng hành tinh. Điều này cho thấy trách nhiệm cá nhân đối với tác động tiêu cực lên môi trường.

Nghiên cứu về trách nhiệm cá nhân

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng việc xác định trách nhiệm cá nhân trong việc gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường là rất quan trọng. Các nhà nghiên cứu đã xem xét các giao dịch tài chính và tình trạng ô nhiễm làm nóng hành tinh từ các công ty hoạt động trực tiếp và các công ty trong chuỗi cung ứng. Kết quả cho thấy 10% người giàu nhất ở Mỹ gây ra 40% ô nhiễm làm nóng hành tinh, trong đó chỉ riêng thu nhập của 1% người giàu nhất đã gây ra 15% đến 17% vấn đề ô nhiễm này.

Tác động của "siêu phát thải"

Báo cáo cũng nhận ra hiện tượng "siêu phát thải" chỉ nằm trong số 0,1% người giàu nhất Mỹ, tập trung trong các ngành như tài chính, bảo hiểm và khai thác mỏ. Những người này tạo ra khoảng 3000 tấn khí thải ô nhiễm carbon mỗi năm. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đề xuất hạn chế lượng khí thải carbon ở mức khoảng 2,3 tấn/năm để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Đánh thuế cổ đông và các khoản đầu tư gây ô nhiễm

Các tác giả của báo cáo kêu gọi các nhà hoạch định chính sách nên xem xét việc đánh thuế cổ đông và các khoản đầu tư gây ô nhiễm. Họ nhấn mạnh rằng việc áp dụng thuế carbon tập trung vào những gì mọi người tiêu dùng sẽ ảnh hưởng lớn đến những người nghèo hơn. Thay vào đó, chính phủ nên tập trung vào đánh thuế cổ đông và các khoản đầu tư sử dụng nhiều carbon hơn. Điều này sẽ giúp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu một cách công bằng.

Trách nhiệm toàn cầu

Vấn đề tác động của người giàu đối với biến đổi khí hậu không chỉ tồn tại ở Mỹ mà trên toàn thế giới. Một báo cáo của Tổ chức phi lợi nhuận Oxfam đã chỉ ra rằng ô nhiễm làm nóng hành tinh do các tỷ phú gây ra cao gấp một triệu lần so với mức trung bình của những người nằm ngoài nhóm 10% giàu nhất thế giới. Việc nhận ra trách nhiệm cá nhân và thay đổi cách thức hoạt động của nền kinh tế là cần thiết để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cho tương lai của chúng ta.

[question] Ai chịu trách nhiệm lớn nhất trong việc gây ra ô nhiễm làm nóng hành tinh theo nghiên cứu?,Nghiên cứu đã gợi ý các biện pháp gì để giải quyết vấn đề ô nhiễm khí hậu?