2 doanh nghiệp hàng đầu chốt trả cổ tức tiền mặt trước Tết nguyên đán

2 doanh nghiệp
Trong tuần này, 2 doanh nghiệp hàng đầu đã thông báo chốt quyền cổ tức và sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt trước kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Doanh nghiệp Việt Nam đang tiến gần hơn đến kỳ nghỉ Tết nguyên đán

Doanh nghiệp Việt Nam đang tiến gần hơn đến kỳ nghỉ Tết nguyên đán, và nhiều doanh nghiệp đã thông báo chốt quyền cổ tức và trả cổ tức bằng tiền mặt trước kỳ nghỉ này. Trong tuần từ ngày 5/2 đến 9/2, có hai doanh nghiệp hàng đầu đã thông báo chốt quyền cổ tức và sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này.

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG - HOSE)

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG - HOSE) đã thông báo tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Điều này có nghĩa là mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 7/2 và ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 6/2. Với khoảng 41,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính VFG sẽ chi khoảng 42 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Thời gian thực hiện dự kiến là ngày 8/3. VFG đã có lịch sử trả cổ tức đều đặn cho cổ đông, với tỷ lệ trên 10% mỗi năm.

VFG là một công ty con của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khử trùng hàng hóa xuất khẩu. Công ty đã hoàn tất quá trình cổ phần hóa vào năm 2001, trở thành công ty cổ phần đầu tiên trong ngành khử trùng và nông dược. VFG được niêm yết trên sàn HOSE và bắt đầu giao dịch từ ngày 17/12/2009 với mã chứng khoán VFG.

Trên thị trường, giá cổ phiếu VFG đã tăng vọt lên mức đỉnh lịch sử mới là 56.300 đồng/cổ phiếu. Điều này được thúc đẩy bởi thông tin về việc công ty đã báo cáo lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay trong năm 2023, phá vỡ kỷ lục của năm 2022.

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh (mã BNW - UpCoM)

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh (mã BNW - UpCoM) cũng đã thông báo ngày 7/2 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5% trên mỗi cổ phiếu, tương đương 500 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 6/2. Thời gian thực hiện dự kiến là ngày 6/3. Với 37,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BNW sẽ chi khoảng 19 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Về kết quả kinh doanh quý 4/2023, BNW đã ghi nhận doanh thu thuần đạt 69 tỷ đồng, tăng 26%. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 157% lên 11 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp này đang thể hiện sự tăng trưởng và sự phát triển vững chắc trong hoạt động kinh doanh của mình. Việc trả cổ tức bằng tiền mặt trước kỳ nghỉ Tết nguyên đán cũng là một tin vui đối với cổ đông, đồng thời thể hiện cam kết của các doanh nghiệp trong việc chia sẻ lợi nhuận với cổ đông.

Nguồn: Báo CafeF

[question] VFG là doanh nghiệp thuộc ngành nào và thuộc sở hữu của đơn vị nào?,Với mức cổ tức trả cho cổ đông là 10%, VFG sẽ cần chi bao nhiêu tiền?