"3 lĩnh vực xuất khẩu giúp Việt Nam thu về hơn 11 tỷ USD trong tháng"

Báo cáo mới nhất cho thấy, có 3 lĩnh vực xuất khẩu đã đóng góp hơn 11 tỷ USD cho Việt Nam trong tháng 10 năm 2023.

Việt Nam đã ghi nhận một thành tích xuất khẩu ấn tượng trong tháng 10 năm 2023.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đã đạt 61,62 tỷ USD, tăng 4,1% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, xuất khẩu tăng 5,9% và nhập khẩu tăng 5,2%. Tính chung 10 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 557,95 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng năm 2023 ước tính xuất siêu kỷ lục 24,61 tỷ USD.

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 10/2023 đạt 32,31 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước.

Trong số này, xuất khẩu trong nước đạt 8,49 tỷ USD, tăng 5,7%, trong khi xuất khẩu có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm cả dầu thô) đạt 23,82 tỷ USD, tăng 5,2%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng Mười tăng 5,9%, trong đó xuất khẩu trong nước tăng 15,1%, và xuất khẩu có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3%.

Trong tháng 10 năm 2023, có 7 mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, chiếm 67,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong số này, có 2 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 33,1%. Điện tử, máy tính và linh kiện là lĩnh vực xuất khẩu lớn nhất, đạt 5,6 tỷ USD, chiếm 17,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 4,6 tỷ USD, tăng 16,7%. Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1,3 tỷ USD, tăng 30,7%. Riêng 3 lĩnh vực này đã mang về cho Việt Nam hơn 11 tỷ USD trong tháng 10.

Ngoài ra, một số mặt hàng nông, thủy sản của Việt Nam cũng đã ghi nhận sự tăng trưởng trong xuất khẩu. Rau quả đạt 700 triệu USD, tăng 129,7%. Gạo đạt 433 triệu USD, tăng 27%. Xuất khẩu hạt điều đạt 328 triệu USD, tăng 25,7%. Sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 134 triệu USD, tăng 30,3%.

Cũng trong tháng 10, một số mặt hàng khác của Việt Nam cũng đã đạt tốc độ tăng trưởng dương. Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện đạt 980 triệu USD, tăng 33,2%. Chất dẻo nguyên liệu đạt 172 triệu USD, tăng 29,6%. Sơ, sợi dệt đạt 391 triệu USD, tăng 27%. Clinker và xi măng đạt 108 triệu USD, tăng 14,8%. Giấy và các sản phẩm từ giấy đạt 170 triệu USD, tăng 13,5%. Sắt thép đạt 477 triệu USD, tăng 10,4%. Sản phẩm từ chất dẻo đạt 430 triệu USD, tăng 7,6%. Sản phẩm từ sắt thép đạt 350 triệu USD, tăng 1,9%.

Theo báo cáo thống kê của Tổng cục Thống kê, trong tổng số 34 mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam, có 15 mặt hàng ghi nhận tăng so với cùng kỳ năm trước, là động lực để đưa xuất khẩu đạt mức tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng năm 2023 vẫn giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 291,28 tỷ USD. Trong số này, xuất khẩu trong nước giảm 4,1%, chiếm 26,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong khi xuất khẩu có vốn đầu tư nước ngoài giảm 8,1%, chiếm 73,5%. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa cũng giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 266,67 tỷ USD. Trong số này, nhập khẩu trong nước giảm 10,3%, trong khi nhập khẩu có vốn đầu tư nước ngoài giảm 13,3%.

Về thị trường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng năm 2023, Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn nhất với kim ngạch đạt 78,6 tỷ USD, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc là thị trường duy nhất có tăng trưởng, đạt 49,4 tỷ USD, tăng 4,7%. Xuất khẩu sang EU giảm 8,9%, đạt 36,2 tỷ USD. Xuất khẩu sang ASEAN giảm 6,2%, đạt 27 tỷ USD. Xuất khẩu sang Hàn Quốc giảm 3,6%, đạt 19,9 tỷ USD. Xuất khẩu sang Nhật Bản giảm 4,2%, đạt 19,2 tỷ USD.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lĩnh vực nào đã mang về cho Việt Nam hơn 11 tỷ USD trong tháng 10?,Thị trường xuất khẩu nào là lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng năm 2023?