4 ngành nghề dự kiến cắt giảm nhân sự mạnh trong 7 năm tới: Cơ hội nào cho người thu nhập thấp tại nền kinh tế lớn nhất thế giới?

4 ngành nghề dự kiến cắt giảm nhân sự mạnh trong 7 năm tới: Cơ hội nào cho người thu nhập thấp tại nền kinh tế lớn nhất thế giới?

McKinsey dự báo gần 12 triệu công nhân Mỹ có thể phải tìm việc mới vào năm 2030. Những ngành nghề nào sẽ bị ảnh hưởng và cơ hội nghề nghiệp cho người thu nhập thấp?

Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Toàn cầu McKinsey đã tiến hành một nghiên cứu mới nhằm dự báo tình hình việc làm tại Mỹ trong 7 năm tới.

Theo đó, gần 12 triệu công nhân Mỹ có thể sẽ phải tìm kiếm công việc mới vào năm 2030. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi ngành nghề đều bị ảnh hưởng mạnh bởi sự cắt giảm nhân sự. Bài viết này sẽ tìm hiểu về 4 ngành nghề dự kiến bị ảnh hưởng nhiều nhất và cơ hội nghề nghiệp cho những người thu nhập thấp.

1. Trợ lý văn phòng:

Một trong những ngành nghề dự kiến bị ảnh hưởng mạnh bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) là trợ lý văn phòng. Theo McKinsey, nhu cầu về nhân viên trợ lý văn phòng sẽ giảm tổng cộng khoảng 2,4 triệu việc làm vào năm 2030. Công việc này có thể được hệ thống tự động hoá xử lý hiệu quả.

2. Chăm sóc khách hàng - Bán hàng:

Ngành chăm sóc khách hàng - bán hàng cũng dự kiến sẽ gặp khó khăn trong tương lai. Theo McKinsey, nhu cầu về nhân viên bán hàng, nhân viên bán lẻ và thu ngân cũng sẽ giảm tổng cộng khoảng 2,4 triệu việc làm vào năm 2030. Các công việc này có thể được thay thế bằng hệ thống tự động hoá.

3. Dịch vụ ăn uống:

Ngành dịch vụ ăn uống cũng dự kiến sẽ bị ảnh hưởng mạnh trong tương lai. Theo McKinsey, nhu cầu về nhân viên dịch vụ ăn uống sẽ giảm tổng cộng khoảng 2,4 triệu việc làm vào năm 2030. Công việc này có thể được thay thế bằng hệ thống tự động hoá và các công nghệ mới.

4. Sản xuất:

Ngành sản xuất cũng là một trong những ngành nghề dự kiến sẽ gặp khó khăn trong tương lai. Tuy lĩnh vực này đang gia tăng, nhưng việc tăng năng suất có thể dẫn đến việc cần ít công nhân hơn. Điều này có thể gây ra sự cắt giảm nhân sự trong ngành sản xuất.

Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến những người thu nhập thấp nhất trong xã hội. Theo nghiên cứu của McKinsey, vào năm 2030, người Mỹ thu nhập thấp có khả năng phải thay đổi công việc cao gấp 14 lần so với những người khác. Tuy nhiên, cũng có những cơ hội nghề nghiệp cho những người thu nhập thấp. Nghiên cứu cũng cho thấy các ngành như chăm sóc sức khoẻ, công nghệ và vận tải là những lĩnh vực tiềm năng trong tương lai.

Ông Michael Chui, một chuyên gia tại Viện McKinsey, cho biết những thay đổi trong nhu cầu lực lượng lao động phụ thuộc vào khả năng đào tạo lại người lao động. Ông tin tưởng rằng nước Mỹ có thể thực hiện quá trình chuyển đổi này, nhưng đòi hỏi sự đầu tư đáng kể từ các công ty, trường học và chính phủ.

Tóm lại, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, dân số già và tăng năng suất là những yếu tố chính đang thúc đẩy sự thay đổi về nhu cầu lực lượng lao động tại Mỹ. Các ngành nghề như trợ lý văn phòng, chăm sóc khách hàng - bán hàng, dịch vụ ăn uống và sản xuất dự kiến sẽ bị ảnh hưởng mạnh. Tuy nhiên, cũng có cơ hội nghề nghiệp cho những người thu nhập thấp trong các ngành như chăm sóc sức khoẻ, công nghệ và vận tải.

[question] Những ngành nghề nào sẽ bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, dân số già và thương mại điện tử?,Những ngành nghề nào được xem là tiềm năng trong tương lai?