42 doanh nghiệp sẽ được Tổng cục Thuế kiểm tra về thuế trong năm 2023

42 doanh nghiệp sẽ được Tổng cục Thuế kiểm tra về thuế trong năm 2023

42 doanh nghiệp sẽ được Tổng cục Thuế kiểm tra về thuế trong năm 2023

Tổng cục Thuế đã công bố kế hoạch kiểm tra chuyên ngành cho 42 doanh nghiệp trong năm 2023. Những doanh nghiệp này được xem là có tiềm ẩn rủi ro về thuế, bao gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận tăng giảm đột biến.

Tiềm ẩn rủi ro về thuế

Tổng cục Thuế vừa công bố quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra chuyên ngành cho 42 doanh nghiệp trong năm 2023. Đây là những doanh nghiệp quy mô lớn và được xem là có tiềm ẩn rủi ro về thuế, bao gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận tăng giảm đột biến. Các doanh nghiệp này hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau như bất động sản, xây dựng, dược phẩm và được phân bổ trên khắp cả nước.

Phân bổ doanh nghiệp kiểm tra

Trong danh sách 42 doanh nghiệp sẽ được kiểm tra, có 15 doanh nghiệp thuộc quản lý của Cục Thuế Hà Nội, 18 doanh nghiệp thuộc quản lý của Cục Thuế TPHCM. Các doanh nghiệp còn lại thuộc các cục thuế như Đồng Nai, Bình Dương, Hưng Yên, Kiên Giang. Việc kiểm tra sẽ bao gồm kiểm tra hồ sơ thuế tại cơ quan thuế và kiểm tra hồ sơ tại trụ sở của người nộp thuế.

Theo một lãnh đạo của Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế, việc kiểm tra chuyên ngành là một hoạt động định kỳ hàng năm. Với hàng triệu doanh nghiệp cần được quản lý, việc chọn lọc doanh nghiệp để kiểm tra dựa trên quy mô của doanh nghiệp và các tiêu chí như doanh thu, chi phí tăng đột biến, nhiều năm không được thanh tra, kiểm tra. Điều này giúp cơ quan thuế tập trung kiểm tra những doanh nghiệp có tiềm ẩn rủi ro cao.

Đa dạng ngành nghề kiểm tra

Danh sách 42 doanh nghiệp sẽ được kiểm tra nằm trong nhiều ngành nghề khác nhau như bất động sản, xây dựng, dược phẩm. Trong lĩnh vực bất động sản, có nhiều doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim, Công ty Cổ phần Bất động sản toàn cầu, Công ty Cổ phần đầu tư Hải Phát, Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Vạn Phúc, Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh địa ốc Đông Nam, Công ty Cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land. Trong lĩnh vực xây dựng, có các doanh nghiệp như Công ty TNHH đầu tư xây dựng UNICONS, Công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính, Công ty Cổ phần xây dựng Hợp Lực. Trong lĩnh vực dược phẩm, hóa mỹ phẩm, có các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam, Công ty TNHH dược Hoa Linh, Công ty Cổ phần dược phẩm OPC, Công ty TNHH dược phẩm Khương Duy.

Ông Nguyễn Văn Được, một chuyên gia về thuế, khuyến nghị rằng các doanh nghiệp có tên trong danh sách kiểm tra thuế cần chuẩn bị kỹ càng. Điều này bao gồm việc rà soát hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, thanh lý và nghiệm thu công việc đúng quy định theo từng sắc thuế. Nếu có hóa đơn, chứng từ chưa chuẩn, doanh nghiệp cần rà soát và chỉnh sửa để chứng minh hoạt động kê khai thuế đúng quy định.

Hiện nay, các doanh nghiệp đã tự kê khai thuế và cơ quan thuế chỉ thực hiện kiểm tra hậu kiểm. Tuy nhiên, những doanh nghiệp chưa được kiểm tra trong nhiều năm sẽ được Tổng cục Thuế kiểm tra trong đợt này. Số lượng doanh nghiệp kiểm tra trong danh sách này không bằng tổng số doanh nghiệp được kiểm tra bởi các cục thuế.

Dự kiến, việc kiểm tra thuế sẽ được thực hiện từ nay đến cuối năm 2023. Từ năm 2023, cơ quan thuế sẽ công bố kế hoạch kiểm tra chuyên ngành trên trang web của ngành thuế. Sau khi có kết quả kiểm tra, cơ quan thuế sẽ công bố trên trang web của Tổng cục Thuế để minh bạch thông tin về việc chấp hành thuế của các doanh nghiệp.

[question] Danh sách các doanh nghiệp nào sẽ được kiểm tra về thuế?,Theo tiêu chí nào, các doanh nghiệp được lựa chọn để kiểm tra?