5 Mũi Nhọn Phát Triển Thủ Đô Hà Nội

Tìm hiểu về 5 trụ cột phát triển Thủ đô Hà Nội, bao gồm văn hóa và di sản, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, hạ tầng đồng bộ và hiện đại, xã hội số và đô thị thông minh, cùng với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hội thảo tham vấn ý kiến đối với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã diễn ra sáng nay (9/1) tại Hà Nội.

Sự kiện này do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng UBND TP. Hà Nội tổ chức, với sự chủ trì của ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đã được lập ra trong bối cảnh có sự định hướng rõ ràng về phát triển của đất nước. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định định hướng phát triển của đất nước đến năm 2045. Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã được ban hành. Ngoài ra, Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố cũng đã đề ra các phương hướng và nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội. Quốc hội cũng đã thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia và Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã có 109/110 quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt. Trong số đó, 20 quy hoạch cấp quốc gia và 07 quy hoạch tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Hồng đã được phê duyệt.

Ông Nguyễn Chí Dũng cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù tiến độ yêu cầu gấp, nhưng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội vẫn được triển khai công phu, bài bản, nghiêm túc và tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch. Trong quá trình lập quy hoạch, Thành phố Hà Nội đã xin ý kiến từ 21 Bộ, cơ quan Trung ương, 15 tỉnh và thành phố trong vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng, cũng như từ các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng dân cư thông qua website của cơ quan lập Quy hoạch Thủ đô.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đã đề xuất 5 trụ cột phát triển chính và 3 quan điểm về tổ chức không gian.

Các trụ cột phát triển bao gồm:

  1. Văn hóa và di sản: Quy hoạch Thủ đô tập trung vào bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và di sản của Thủ đô Hà Nội. Điều này giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững và duy trì danh tiếng văn hóa của thành phố.
  2. Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn: Thủ đô Hà Nội đặt mục tiêu phát triển đô thị xanh và thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế. Đồng thời, quy hoạch cũng nhấn mạnh việc phát triển kinh tế tuần hoàn và kiểm soát chất lượng môi trường.
  3. Hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao: Quy hoạch Thủ đô tập trung vào việc xây dựng hạ tầng đồng bộ và hiện đại, đảm bảo tính kết nối cao giữa các khu vực trong thành phố và với các tỉnh, thành phố lân cận.
  4. Xã hội số, kinh tế số, đô thị thông minh: Thủ đô Hà Nội hướng đến việc phát triển xã hội số và kinh tế số, cùng với việc xây dựng các đô thị thông minh. Điều này đảm bảo sự phát triển hiệu quả và tiện ích cho cư dân thành phố.
  5. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Quy hoạch Thủ đô tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Điều này giúp Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển hàng đầu của đất nước.

Ngoài ra, quy hoạch còn đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, bao gồm bảo vệ môi trường, phát triển giao thông và đô thị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh an toàn, và khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đặt mục tiêu phát triển thành 5 vùng phát triển kinh tế - xã hội và 5 không gian chú trọng phát triển. Điều này giúp tận dụng và phát huy tối đa tiềm năng phát triển của các vùng, đồng thời tạo sự liên kết hài hòa giữa các tiểu vùng và các không gian.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đã đề ra những mục tiêu cụ thể, như tỷ trọng kinh tế số chiếm 40% trong GRDP, GRDP bình quân/ng

Nguồn: Báo CafeF

[question] Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đã đề xuất những trụ cột phát triển nào?,Quy hoạch Thủ đô Hà Nội xác định bao nhiêu đột phá phát triển?