5 tỉnh giáp Hà Nội hướng lên thành phố trực thuộc Trung ương

5/8 tỉnh giáp Thủ đô Hà Nội có định hướng lên thành phố trực thuộc Trung ương
5 tỉnh giáp Hà Nội hướng lên thành phố trực thuộc Trung ương

5 tỉnh giáp Thủ đô Hà Nội

5 tỉnh giáp Hà Nội là Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam và Hưng Yên đều có kế hoạch trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai gần.

Thái Nguyên

Thái Nguyên, một tỉnh giáp Hà Nội, cũng đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050. Thái Nguyên phấn đấu trở thành một trong những trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng Thủ đô Hà Nội và cả nước. Tốc độ tăng trưởng GRDP của Thái Nguyên là khoảng 8% đến 8,5% hàng năm, với GRDP bình quân đầu người khoảng 216 triệu đồng.

Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc, một tỉnh nhỏ nhất cả nước, cũng đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Từ đó, Vĩnh Phúc sẽ trở thành trung tâm kinh tế và văn hóa của khu vực phía Bắc và mở rộng phát triển sau năm 2030. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm của Vĩnh Phúc là từ 10,5% đến 11%, với GRDP bình quân đầu người khoảng 285 triệu đồng.

Bắc Ninh

Bắc Ninh, một trong 5 tỉnh giáp Hà Nội, đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Ngoài việc trở thành trung tâm kinh tế và văn hóa của khu vực phía Bắc, Bắc Ninh còn được kỳ vọng kết nối chặt chẽ với Thủ đô Hà Nội thông qua hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại. Mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm của Bắc Ninh là từ 8% đến 9%, với GRDP bình quân đầu người khoảng 346,6 triệu đồng.

Hà Nam

Hà Nam, một trong những tỉnh giáp Hà Nội, hướng đến mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050. Hà Nam được lên kế hoạch trở thành đô thị thông minh và hiện đại, trở thành trung tâm hậu cần cho công nghiệp, công nghệ cao, y tế, giáo dục, du lịch và thương mại của Vùng đồng bằng sông Hồng. Mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm của Hà Nam là khoảng 11,2%, với GRDP bình quân đầu người trên 230 triệu đồng.

Hưng Yên

Hưng Yên, một trong 5 tỉnh giáp Hà Nội, đang trong quá trình xem xét quy hoạch để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2037. Đến năm 2030, Hưng Yên có kế hoạch phát triển 3 quận là TP Hưng Yên, Văn Giang và Văn Lâm. Mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm của Hưng Yên là 9%, với GRDP bình quân đầu người khoảng 168 - 170 triệu đồng.

Phú Thọ

Cuối cùng, Phú Thọ, một tỉnh giáp Hà Nội, đặt mục tiêu trở thành thành phố phát triển hàng đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm của Phú Thọ là từ 10,5% trở lên, với GRDP bình quân đầu người khoảng 6.000 - 6.200 USD (khoảng 145 - 150 triệu đồng). Tầm nhìn đến năm 2050, Phú Thọ hướng đến việc trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ và du lịch hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Có bao nhiêu tỉnh giáp Thủ đô Hà Nội đang có định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương?,Tại sao các tỉnh giáp Thủ đô Hà Nội muốn trở thành thành phố trực thuộc Trung ương?