6 ý tưởng mới để phát triển vùng Trung du và miền núi phía bắc

6 ý tưởng mới để phát triển vùng Trung du và miền núi phía bắc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra 6 ý tưởng mới để mở ra không gian phát triển mới cho vùng Trung du và miền núi phía bắc, nhằm tạo động lực và cơ hội phát triển cho vùng này.

6 ý tưởng mới để phát triển vùng Trung du và miền núi phía bắc

Với mục tiêu tạo ra không gian phát triển mới cho vùng Trung du và miền núi phía bắc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra 6 ý tưởng mới trong quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía bắc (TDMNPB). Đây là những ý tưởng trọng tâm nhằm mở rộng cơ hội và định hướng phát triển cho vùng này.

Vùng Trung du và miền núi phía bắc

Vùng Trung du và miền núi phía bắc là một địa bàn quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh. Nó đóng vai trò quyết định đối với nguồn năng lượng, nguồn nước và môi trường sinh thái của cả vùng Bắc Bộ. Để tận dụng tiềm năng và lợi thế của vùng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất 6 ý tưởng quan trọng.

1. Cụ thể hóa quy hoạch vùng:

Quy hoạch vùng TDMNPB đã đề xuất phân vùng thành các tiểu vùng chi tiết hơn, tạo ra các khu vực có liên kết chặt chẽ và có khả năng chia sẻ hạ tầng hiệu quả hơn. Điều này giúp tận dụng ưu điểm của quy hoạch vùng trước đây và phát triển tổng thể của vùng.

2. Bảo tồn môi trường và sinh thái:

Ý tưởng này nhấn mạnh về cảnh quan hùng vĩ, môi trường trong lành và hệ thống rừng quy mô lớn của vùng. Đây là tiềm năng để thu hút du lịch và tạo môi trường sống chất lượng cao. Bảo tồn môi trường và sinh thái là một yếu tố quan trọng để phát triển bền vững vùng Trung du và miền núi phía bắc.

3. Bảo tồn và phát triển văn hóa:

Ý tưởng này nhằm bảo tồn và phát huy sự đa dạng văn hóa của vùng. Đây là một yếu tố quan trọng để tạo ra sự độc đáo và thu hút du khách đến vùng này. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực cũng là một mục tiêu quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của vùng.

4. Phát triển nông nghiệp bền vững:

Nông nghiệp là trụ cột phát triển kinh tế quan trọng của vùng. Ý tưởng này nhấn mạnh về việc phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, tập trung vào chất lượng và hiệu quả. Đồng thời, cần đảm bảo tài nguyên đất và nước không bị khai thác quá mức gây suy thoái và ô nhiễm.

5. Phát triển công nghiệp và dịch vụ:

Ý tưởng này nhằm tăng cường tỉ trọng cơ cấu các ngành phi nông nghiệp, phát triển công nghiệp và dịch vụ phù hợp với địa phương. Đặc biệt, công nghiệp chế biến và dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp tại chỗ được coi là một ngành có tiềm năng phát triển. Tạo ra các chuỗi giá trị nông nghiệp hoàn thiện và tối ưu hóa thu nhập cho người dân và doanh nghiệp.

6. Hoàn thiện hạ tầng:

Kết cấu hạ tầng của vùng cần được hoàn thiện tương xứng với yêu cầu phát triển. Điều này bao gồm việc đầu tư vào hạ tầng giao thông nội vùng và liên vùng để đảm bảo việc lưu thông và vận chuyển người và hàng hóa. Đồng thời, cần nghiên cứu mở kết nối quốc tế qua Lào và nâng cấp các tuyến đường sắt liên vận với Trung Quốc.

Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía bắc thời kỳ 2021-2030 sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và triển khai các chính sách, kế hoạch và dự án phát triển kinh tế-xã hội của vùng. Những ý tưởng mới này sẽ tạo ra cơ hội và định hướng phát triển cho vùng Trung du và miền núi phía bắc, góp phần xây dựng một vùng phát triển bền vững và thịnh vượng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã đề xuất những gì để phát triển vùng Trung du và miền núi phía bắc?,Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía bắc có tầm nhìn đến năm nào?