79/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã gửi hồ sơ đàm phán với EVN

79/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã nộp hồ sơ đàm phán với EVN, tạo đà phát triển nguồn điện sạch và tái tạo tại Việt Nam.

79/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã nộp hồ sơ đàm phán với Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN), theo thông tin từ Bộ Công Thương. Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển nguồn điện sạch và tái tạo tại Việt Nam.

Hiện tại, đã có tổng cộng 79 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 4.449,86 MW đã gửi hồ sơ đến EVN, chiếm 94% số dự án. Còn lại, vẫn còn 6 dự án với tổng công suất 284,70 MW chưa gửi hồ sơ đàm phán với EVN, mặc dù đã được đôn đốc nhiều lần.

Trong số 79 dự án đã gửi hồ sơ đàm phán, có 68 dự án với tổng công suất là 3.633,26 MW đã thỏa thuận giá điện với EVN.

Trong đó, 67 dự án với tổng công suất là 3.849,41 MW đã tiến hành thỏa thuận giá điện tạm thời bằng 50% khung giá phát điện để làm cơ sở ký kết hợp đồng mua bán điện và vận hành thương mại. Ngoài ra, 61 dự án với tổng công suất 3.369,41 MW đã được EVN và chủ đầu tư thống nhất giá tạm trình lên Bộ Công Thương, trong đó có 58 dự án đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Hiện tại, 43 dự án với tổng công suất 2.424,75 MW đang trong giai đoạn thử nghiệm, trong đó có 20 dự án với tổng công suất 1.171,72 MW đã được công nhận ngày vận hành thương mại.

Đối với việc cấp giấy phép hoạt động điện lực, đã có 29/85 dự án chuyển tiếp được cấp giấy phép. Trong đó, 20 dự án đã được cấp giấy phép toàn bộ dự án và 9 dự án đã được cấp giấy phép một phần dự án. Còn lại, 11 dự án đã nộp hồ sơ và đang được Bộ Công Thương khẩn trương rà soát kiểm tra để cấp giấy phép. Tuy nhiên, vẫn còn 45 dự án chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Bộ Công Thương đã khẳng định rằng việc ban hành Quyết định 21/2022/QĐ-BCT và Thông tư số 15/2022/TT-BCT là đúng thẩm quyền quy định tại Luật Điện lực, Luật giá và các Nghị định hướng dẫn. Khung giá phát điện cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã được EVN tính toán và Bộ Công Thương thẩm định, ban hành tại Quyết định số 21/2022/QĐ-BCT, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay.

Bộ Công Thương cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để rà soát các nội dung về khung giá cho các dự án chuyển tiếp và kịp thời chỉnh sửa bổ sung nếu phát hiện có nội dung vướng mắc, bất cập. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nguồn điện sạch và tái tạo, đồng thời đảm bảo lợi ích cho các bên liên quan và phát triển bền vững cho ngành điện lực tại Việt Nam.

[question] Bao nhiêu dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã gửi hồ sơ đàm phán với EVN?,Có bao nhiêu dự án đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực?