8 dự án BOT cần sự hỗ trợ tài chính để giải quyết: Bộ Giao thông nhận trách nhiệm

8 dự án BOT cần sự hỗ trợ tài chính để giải quyết: Bộ Giao thông nhận trách nhiệm

Trong số 54 dự án BOT do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, có 8 dự án gặp khó khăn và cần sự hỗ trợ tài chính khoảng 10.342 tỷ đồng để giải quyết. Bộ GTVT thừa nhận trách nhiệm trong việc chuẩn bị dự án và đề xuất sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý tình trạng này.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa thông báo rằng trong số 54 dự án BOT do bộ quản lý, có 8 dự án gặp khó khăn và cần sự hỗ trợ tài chính khoảng 10.342 tỷ đồng để giải quyết. Đây là lần đầu tiên Bộ GTVT nhận trách nhiệm cho tình trạng này.

Các dự án BOT gặp khó khăn

Sau khi rà soát và đàm phán với nhà đầu tư và ngân hàng, Bộ GTVT vẫn còn 8 dự án BOT gặp khó khăn và cần sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý. Các dự án này gặp khó khăn trong nhiều khía cạnh, bao gồm thiết kế, lập tổng mức đầu tư, dự toán, sụt giảm doanh thu và vị trí đặt trạm thu phí chưa hợp lý.

Trách nhiệm của Bộ GTVT

Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Nguyễn Văn Thắng, thừa nhận trách nhiệm của bộ trong việc chuẩn bị dự án chưa đánh giá hết bất cập về vị trí đặt trạm thu phí, chưa lường hết tác động tới người dân và người sử dụng dịch vụ, cũng như chưa kịp thời tổng kết và đánh giá rút kinh nghiệm trong triển khai dự án BOT. Ông cũng nhấn mạnh rằng Bộ GTVT có trách nhiệm với những tồn tại này.

Giải pháp giải quyết

Bộ GTVT đã đề xuất giải pháp để giải quyết 8 dự án BOT gặp khó khăn này. Theo đó, Bộ GTVT đề nghị sử dụng ngân sách nhà nước để mua lại các dự án này. Sau đó, hợp đồng BOT sẽ được điều chỉnh và tiếp tục thu phí. Các dự án bao gồm cầu Ba Vì - Việt Trì, cầu Thái Hà và dự án hầm Đèo Cả.

Tổng mức vốn cần thiết

Theo tính toán của Bộ GTVT, tổng mức vốn cần thiết để giải quyết 8 dự án BOT này là khoảng 10.342 tỷ đồng. Bộ GTVT đã hoàn thành đề xuất giải pháp và báo cáo Chính phủ trong tháng 9 vừa qua.

Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc và khẩn trương khắc phục và xử lý các vướng mắc tại các dự án BOT. Các tập thể và cá nhân có liên quan sẽ được kiểm điểm theo thẩm quyền.

Kết luận

Bộ GTVT nhận trách nhiệm và đề xuất sử dụng ngân sách nhà nước để giải quyết 8 dự án BOT gặp khó khăn. Việc giải quyết các dự án này đòi hỏi sự cẩn trọng và mất nhiều thời gian, nhưng Bộ GTVT cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo tiến độ và chất lượng của các dự án BOT trong tương lai.

[question] Có bao nhiêu dự án BOT gặp khó khăn và cần sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý?,Tại sao việc giải quyết các vướng mắc tại các dự án BOT mất nhiều thời gian?