8 giải pháp quan trọng để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

8 giải pháp quan trọng để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Chí Dũng, chia sẻ về tình hình giải ngân vốn đầu tư công và những giải pháp quan trọng để đạt được mục tiêu trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế.

Trong một cuộc trao đổi với Nhadautu.vn, ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chia sẻ về tình hình giải ngân vốn đầu tư công và những giải pháp quan trọng để thúc đẩy quá trình này.

Tính đến 7 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công đã đạt 37,85% kế hoạch được giao, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, với khối lượng vốn đầu tư công cần giải ngân từ nay đến cuối năm là rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực của các cấp, ngành để đạt được mục tiêu giải ngân trên 95% trong tổng kế hoạch.

Ông Nguyễn Chí Dũng cho biết rằng, việc giải ngân đầu tư công chậm còn là một trong những yếu tố làm giảm tốc độ tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng bối cảnh thế giới và trong nước đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt để kiềm chế lạm phát và sự suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Việc này đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là các ngành hàng chủ lực như điện thoại, điện tử, dệt may, da giày, thủy sản, v.v...

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã đề xuất 8 giải pháp quan trọng như sau:

1. Bám sát và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bao gồm cả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo các bộ, ngành và chính quyền địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, giao phụ trách từng nhóm dự án cụ thể cho các lãnh đạo để kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn.

2. Rà soát và hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật đầu tư công để cắt giảm thủ tục hành chính và thúc đẩy hoạt động đầu tư công, đặc biệt là khó khăn về giải phóng mặt bằng và cung ứng vật liệu xây dựng.

Đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Rà soát và đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án để điều chỉnh kế hoạch vốn và tập trung thực hiện những dự án có tiến độ tốt.

3. Thực hiện điều hoà vốn giữa Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.

Áp dụng chế tài xử lý nghiêm các chủ đầu tư, tổ chức và cá nhân gây khó khăn, cản trở giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, thay thế những cán bộ yếu kém và tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

4. Ban hành quy định cụ thể và đủ thẩm quyền để bảo vệ cán bộ có trách nhiệm và đảm bảo trách nhiệm của họ trong công tác giải ngân.

Tăng cường kiểm tra và giám sát, duy trì hoạt động của các tổ công tác kiểm tra và đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, duy trì cơ chế kiểm tra, đôn đốc của Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương để đảm bảo tiến độ giải ngân.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công sẽ đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP và phục hồi kinh tế. Ông tin rằng với các giải pháp đã triển khai và sự hỗ trợ tích cực từ các bộ, ngành, chính quyền địa phương, tình hình giải ngân vốn đầu tư công sẽ được cải thiện và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay.

[question] Tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong 7 tháng đầu năm như thế nào?,Các giải pháp nào đã được triển khai để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công?
1 Lượt thích