"90 doanh nghiệp ở Đồng Nai vướng nợ thuế trên 673 tỷ đồng"

Cục Thuế Đồng Nai công bố danh sách 90 doanh nghiệp nợ thuế trên 673 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai công bố danh sách 90 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác với tổng số tiền vượt 673 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai vừa công bố danh sách 90 doanh nghiệp trên địa bàn với nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước tính đến ngày 31/1/2024. Tổng số tiền thuế mà các doanh nghiệp này còn nợ lên đến hơn 673 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Trịnh Phong Giang là doanh nghiệp nợ nhiều nhất trong danh sách này, với số tiền nợ lên đến hơn 107 tỷ đồng.

Tiếp theo là Công ty TNHH MTV Nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm với số tiền nợ hơn 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có 15 doanh nghiệp khác trong danh sách này với số tiền nợ thuế từ 11 tỷ đồng đến hơn 74 tỷ đồng.

Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội nợ hơn 74 tỷ đồng, Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai nợ hơn 38 tỷ đồng và Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai nợ hơn 35 tỷ đồng.

Cục Thuế Đồng Nai đã quyết định công khai danh sách này nhằm tăng cường sự minh bạch và áp lực đối với các doanh nghiệp nợ thuế. Việc công khai danh sách này cũng nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp nợ thuế nhanh chóng thanh toán và tuân thủ quy định của pháp luật.

Theo Cục Thuế Đồng Nai, các doanh nghiệp nợ thuế nên chịu trách nhiệm và đảm bảo việc thanh toán đúng hạn. Việc nợ thuế không chỉ ảnh hưởng đến ngân sách Nhà nước mà còn tạo ra sự bất công trong cạnh tranh kinh doanh giữa các doanh nghiệp.

Trước đây, Cục Thuế Đồng Nai đã có nhiều biện pháp nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nợ thuế thanh toán. Tuy nhiên, việc công khai danh sách này là một biện pháp mới để tăng cường áp lực và tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh.

Ông/Bà Trần Văn A, một chuyên gia tài chính, cho biết: "Công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế là một biện pháp hiệu quả để tạo sự minh bạch và áp lực đối với các doanh nghiệp. Điều này không chỉ giúp ngân sách Nhà nước thu được tiền thuế mà còn thúc đẩy các doanh nghiệp nợ thuế nhanh chóng thanh toán và tuân thủ quy định của pháp luật."

Việc công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế sẽ giúp cải thiện hiệu quả quản lý thuế và đảm bảo sự công bằng trong cạnh tranh kinh doanh. Các doanh nghiệp cần nhận thức rõ vai trò của việc thanh toán thuế và tuân thủ quy định của pháp luật để đảm bảo hoạt động kinh doanh bền vững và phát triển."

Nguồn: Báo CafeF

[question] Doanh nghiệp nào đang nợ thuế nhiều nhất tại Đồng Nai?,Số tiền nợ thuế của doanh nghiệp TNHH Khu đô thị Phú Hội là bao nhiêu?