ACMF 39: Hội nghị thị trường vốn ASEAN tại Bali, Indonesia

Hội nghị ACMF lần thứ 39 tại Bali, Indonesia đã diễn ra thành công với những hoạt động nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững trên thị trường vốn ASEAN.

Hội nghị Chủ tịch Diễn đàn Thị trường vốn ASEAN (ACMF) lần thứ 39 đã diễn ra tại Bali, Indonesia vào ngày 16/10/2023.

Sự kiện này đã được chủ trì bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia (OJK) - Chủ tịch ACMF năm 2023.

Tham dự hội nghị có sự góp mặt của các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Viện Tài chính Bền vững châu Á (SFIA) và các đối tác khác của ACMF.

Hướng tới mục tiêu thúc đẩy tài chính bền vững trên thị trường vốn khu vực, Hội nghị đã thông qua Tài liệu Hướng dẫn tài chính chuyển đổi ASEAN (Hướng dẫn) để hướng dẫn những tiêu chuẩn chung về quá trình chuyển đổi đáng tin cậy, minh bạch và toàn diện.

Tài liệu tập trung vào việc tạo ra các cơ hội tài chính chuyển đổi phù hợp.

ACMF sẽ tiếp tục tham vấn ý kiến của các bên liên quan và hoàn thiện thêm Hướng dẫn trong thời gian tới.

Nhận thức được vai trò của thị trường carbon trong việc thúc đẩy quá trình khử carbon ở ASEAN, ACMF đã nhất trí sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về thị trường carbon tự nguyện.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo ban đầu về tình hình phát triển thị trường carbon tự nguyện ở ASEAN và nguyên tắc công bố thông tin về bù đắp carbon.

Báo cáo ban đầu này sẽ là cơ sở cho việc xây dựng một báo cáo nghiên cứu toàn diện về thị trường carbon tự nguyện ở ASEAN và tầm quan trọng của việc công bố bù đắp carbon.

Hội nghị cũng đã thông qua bộ Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN (ACGS) sửa đổi để phù hợp với Nguyên tắc quản trị công ty sửa đổi của G20/OECD.

Một trong những sửa đổi quan trọng trong bộ thẻ điểm quản trị công ty mới là những vấn đề quản trị liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội của doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, cũng đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa ACMF và Hội đồng Tiêu chuẩn Bền vững Quốc tế (ISSB) để làm cơ sở cho các cam kết hợp tác trong tương lai về công bố thông tin bền vững.

ACMF đang nghiên cứu tính khả thi của việc áp dụng các tiêu chuẩn IFRS về công bố thông tin bền vững trong khu vực ASEAN.

Thỏa thuận hợp tác sẽ tạo cơ sở cho việc thảo luận liên tục giữa ACMF và ISSB về mức độ sẵn sàng và phản hồi của các thành viên, cũng như thực hiện các hoạt động xây dựng năng lực về tiêu chuẩn công bố thông tin bền vững IFRS cho các thành viên ACMF và các bên liên quan trên thị trường vốn ASEAN.

Hội nghị cũng đã kiểm điểm Kế hoạch thực hiện Lộ trình phát triển bền vững thị trường vốn ASEAN đến năm 2025 và ghi nhận những thành tựu đáng kể của ACMF trong việc đạt được các mục tiêu trung hạn của lộ trình.

ACMF là một nhóm cấp cao các cơ quan quản lý thị trường vốn từ 10 quốc gia ASEAN.

Được thành lập vào năm 2004 dưới sự bảo trợ của các Bộ trưởng Tài chính ASEAN, trách nhiệm chính của ACMF là phát triển một thị trường vốn khu vực sâu rộng, có tính thanh khoản và hội nhập.

VNIndex 1,121.65 -19.77 -1.76%
HNX 230.03 -6.43 -2.8%
UPCOM 86.65 -0.7 -0.81%
[question] Hội nghị Chủ tịch Diễn đàn Thị trường vốn ASEAN lần thứ mấy đã diễn ra?,ACMF đã thông qua tài liệu nào để thúc đẩy tài chính bền vững trên thị trường vốn ASEAN?