ACV được giao giải quyết khiếu nại của Liên danh Hoa Lư về gói thầu 5.10 sân bay Long Thành

ACV được giao giải quyết khiếu nại của Liên danh Hoa Lư về gói thầu 5.10 sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) giải quyết khiếu nại của Liên danh Hoa Lư về gói thầu 5.10 sân bay Long Thành một cách công khai và minh bạch.

ACV chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của Liên danh Hoa Lư về gói thầu 5.10 sân bay Long Thành theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Điều này được nêu trong công văn số 6374/VPCP-CN.

Đơn khiếu nại và kiến nghị của Liên danh Hoa Lư liên quan đến kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu 5.10 thuộc Dự án thành phần 3, Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu ACV giải quyết khiếu nại của Liên danh Hoa Lư theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Quá trình giải quyết khiếu nại phải được bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch để không làm chậm tiến độ thực hiện gói thầu 5.10 và Dự án thành phần 3.

ACV sẽ tham khảo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để được hướng dẫn giải quyết khiếu nại.

Đồng thời, ACV sẽ báo cáo kết quả thực hiện cho Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22/8/2023.

Bên cạnh đó, ACV cũng sẽ báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu 5.10 trước ngày 22/8/2023 và gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Để đảm bảo quá trình giải quyết khiếu nại diễn ra thuận lợi, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chức năng quản lý nhà nước về đấu thầu giám sát và hướng dẫn ACV trong việc tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu 5.10 và giải quyết khiếu nại của nhà thầu tham dự thầu.

Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng được giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn ACV thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu 5.10 và các gói thầu khác thuộc Dự án thành phần 3.

Trong văn bản kiến nghị gửi đến nhiều cơ quan và lãnh đạo cấp cao, Liên danh nhà thầu Hoa Lư đã cho rằng Liên danh nhà thầu Vietur - đơn vị duy nhất được ACV lựa chọn vượt qua vòng kỹ thuật của gói thầu 5.10 - đã vi phạm quy định về đấu thầu và không đủ tiêu chuẩn để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu 5.10.

Tuy nhiên, ACV đã khẳng định rằng đang đánh giá hồ sơ dự thầu (chấm thầu, xét thầu) đúng quy định.

Do đang trong giai đoạn xét thầu, ACV nhấn mạnh rằng các thông tin liên quan được bảo mật theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Vì vậy, việc gửi thư kiến nghị của Liên danh Hoa Lư đến nhiều cấp lãnh đạo, quản lý, cơ quan và chủ đầu tư không phù hợp với quy trình giải quyết kiến nghị.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị ACV giải quyết kiến nghị của Liên danh nhà thầu Hoa Lư liên quan gói thầu 5.10 một cách công khai và minh bạch, đồng thời không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu và dự án.

Trong trường hợp ACV công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 5.10 và Liên danh nhà thầu Hoa Lư thấy quyền lợi bị ảnh hưởng, họ có quyền tiếp tục kiến nghị tới chủ đầu tư và bên mời thầu, cũng như có quyền khởi kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi của mình.

[question] Ai đã yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam giải quyết khiếu nại của Liên danh Hoa Lư về gói thầu 5.10?,Liên danh Hoa Lư đã khiếu nại về vấn đề gì liên quan đến gói thầu 5.10?