ADB bổ nhiệm Giám đốc quốc gia mới tại Việt Nam: Sự thay đổi trong lãnh đạo ngân hàng

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã chính thức bổ nhiệm ông Shantanu Chakraborty làm Giám đốc Quốc gia mới tại Việt Nam, đánh dấu sự thay đổi trong lãnh đạo của ngân hàng.

Ngày hôm nay (24/7)

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã thông báo về việc bổ nhiệm ông Shantanu Chakraborty làm Giám đốc Quốc gia mới tại Việt Nam. Ông Shantanu Chakraborty sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo các hoạt động của ADB tại Việt Nam và đại diện cho ngân hàng trong đối thoại chính sách và thúc đẩy mối quan hệ với chính phủ và các bên liên quan.

Ông Shantanu Chakraborty, người có quốc tịch Ấn Độ

Ông Shantanu Chakraborty, người có quốc tịch Ấn Độ, sẽ tiếp quản vị trí từ ông Andrew Jeffries, người vừa hoàn thành nhiệm kỳ Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam. Với gần 28 năm kinh nghiệm chuyên môn tại Nam Á, Trung và Tây Á cũng như Hoa Kỳ, ông Shantanu Chakraborty đã tích lũy được nhiều kiến thức và kỹ năng quan trọng trong lĩnh vực tài chính và đầu tư.

Trước khi gia nhập ADB

Trước khi gia nhập ADB, ông Shantanu Chakraborty đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính dự án và ngân hàng đầu tư ở Ấn Độ, cùng với ngân hàng ICICI và Hoa Kỳ. Ông đã từng là Cố vấn cấp cao cho Phó Chủ tịch và Chuyên gia đầu tư chính cao cấp, đóng góp đáng kể vào sự phát triển và thúc đẩy các dự án kinh tế trong khu vực.

Trong vai trò mới của mình

Trong vai trò mới của mình, ông Shantanu Chakraborty sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai chiến lược đối tác quốc gia cho Việt Nam giai đoạn 2023-2026. Mục tiêu chính của chiến lược này là hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, khai thác tiềm năng của khu vực tư nhân và thúc đẩy công bằng xã hội.

Ông Shantanu Chakraborty đã chia sẻ: "Tôi rất vui mừng và tự hào được bổ nhiệm làm Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam. Tôi cam kết làm việc chăm chỉ và cùng đồng nghiệp của mình tại ADB để đảm bảo sự phát triển bền vững và toàn diện của Việt Nam. Tôi tin rằng, với sự hỗ trợ và hợp tác từ chính phủ Việt Nam và các bên liên quan, chúng ta có thể đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân".

Việc bổ nhiệm ông Shantanu Chakraborty làm Giám đốc Quốc gia mới tại Việt Nam

Việc bổ nhiệm ông Shantanu Chakraborty làm Giám đốc Quốc gia mới tại Việt Nam đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lãnh đạo của ADB. Sự đóng góp và kinh nghiệm của ông sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam trong thời gian tới.

[question] Ông Shantanu Chakraborty đã có kinh nghiệm làm việc ở đâu trước khi gia nhập ADB?,Ông sẽ giám sát việc triển khai chiến lược đối tác quốc gia cho Việt Nam giai đoạn nào?