AI của Google DeepMind chơi game 3D như con người

AI mới của Google có thể chơi game 3D như người thật
Google DeepMind đã phát triển một chương trình AI mới có khả năng học cách chơi game 3D bằng cách lắng nghe hướng dẫn, mở ra tiềm năng mới cho lĩnh vực trò chơi điện tử và AI.

AI của Google DeepMind chơi game 3D như con người

Google DeepMind, đơn vị nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) của Google, đã đạt được một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực AI bằng việc phát triển một chương trình AI mới có khả năng học cách chơi game 3D bằng cách lắng nghe hướng dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên giống như con người. Chương trình này được gọi là Scalable Instructable Multiworld Agent (SIMA).

SIMA có khả năng nhận biết và hiểu được nhiều môi trường trò chơi khác nhau, và sau đó thực hiện các hành động để đạt được mục tiêu theo hướng dẫn. Điều đặc biệt là SIMA sử dụng mô hình AI tiên tiến để ánh xạ chính xác hình ảnh và ngôn ngữ, từ đó dự đoán những gì sẽ xảy ra tiếp theo trên màn hình và đưa ra hành động phù hợp. Điều này cho phép AI tuân theo các hướng dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên để thực hiện nhiệm vụ.

Để huấn luyện SIMA, Google DeepMind đã hợp tác với 8 nhà phát triển game, bao gồm Hello Games và Coffee Stain. SIMA đã được thử nghiệm với nhiều tựa game nổi tiếng như No Man's Sky, Teardown, Valheim và Goat Simulator 3. Hiện tại, SIMA đã có khoảng 600 kỹ năng cơ bản, bao gồm rẽ trái, leo thang, mở menu và sử dụng bản đồ. Tuy nhiên, AI vẫn chưa thể thực hiện các nhiệm vụ chiến thuật phức tạp hơn như tìm kiếm tài nguyên và xây dựng lán trại.

Google DeepMind cho biết SIMA hiện đang trong giai đoạn nghiên cứu ban đầu và chưa rõ liệu nó sẽ có sẵn để sử dụng rộng rãi trong tương lai gần hay không. Tuy nhiên, sự phát triển của SIMA là một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực AI, với tiềm năng của nó trong việc học và thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trong môi trường ảo. Điều này mở ra nhiều ứng dụng mới trong tương lai, không chỉ trong lĩnh vực trò chơi điện tử mà còn trong nhiều lĩnh vực khác.

Sự phát triển của SIMA cũng là một minh chứng cho sự thông minh ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo. AI ngày càng có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phức tạp, và hứa hẹn mang đến nhiều ứng dụng mới trong lĩnh vực trò chơi điện tử và nhiều lĩnh vực khác trong tương lai.

Với việc AI của Google DeepMind có khả năng chơi game 3D như con người, chúng ta có thể mong đợi thấy sự phát triển tiếp tục trong lĩnh vực này và những ứng dụng mới mà AI có thể mang lại.

Nguồn: Báo Thanh Niên

[question] SIMA đã được thử nghiệm với những tựa game nào?,SIMA có thể thực hiện được những nhiệm vụ nào và có hạn chế gì?