Ảnh hưởng của việc cấm đặt lệnh tự động bằng robot đến nhà đầu tư và CTCK

Việc cấm đặt lệnh tự động bằng robot sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các công ty chứng khoán (CTCK) và nhà đầu tư có nguồn thu từ kinh doanh chênh lệch giá, copytrade và nhận lệnh từ bên thứ ba qua robot. Đồng thời, bài viết này cũng phân tích các tác động của việc cấm đặt lệnh tự động đối với thanh khoản và biến động thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa thông báo rằng việc sử dụng công nghệ robot để đặt lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến tự động đã gây ra nhiều rủi ro và ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường chứng khoán. Để giảm thiểu những rủi ro này, UBCK yêu cầu các công ty chứng khoán (CTCK) ngừng ngay việc sử dụng hình thức đặt lệnh tự động bằng robot.

Tác động của việc cấm đặt lệnh tự động bằng robot không chỉ ảnh hưởng đến các CTCK mà còn tác động đến nhà đầu tư. Một số CTCK có nguồn thu lớn từ các mảng kinh doanh như kinh doanh chênh lệch giá, copytrade và nhận lệnh từ bên thứ ba qua robot sẽ gặp khó khăn trong việc tìm giải pháp thay thế. Điều này đồng nghĩa với việc các công ty này sẽ phải thay đổi chiến lược kinh doanh và tìm nguồn thu khác.

Việc cấm đặt lệnh tự động bằng robot cũng ảnh hưởng đến thanh khoản của thị trường chứng khoán. Trong một số trường hợp, việc sử dụng robot giúp tạo lập thanh khoản dễ dàng hơn. Tuy nhiên, việc ngừng sử dụng robot sẽ làm giảm thanh khoản và tính hiệu quả của tạo lập. Mặc dù tác động này không lớn, nhưng nó vẫn góp phần làm giảm sức mạnh của thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, việc cấm đặt lệnh tự động bằng robot cũng có thể làm tăng mức độ biến động của thị trường. Các hoạt động như kinh doanh chênh lệch giá, chẻ lệnh và copytrade thường được thực hiện nhanh chóng và chính xác bằng robot. Tuy nhiên, khi không sử dụng robot, nhà đầu tư sẽ phải quan sát và thực hiện các hoạt động này thủ công, điều này có thể làm giảm tính chính xác và tốc độ của các hoạt động này. Kết quả là, thị trường chứng khoán có thể trở nên biến động hơn.

Một số hoạt động khác như nhận lệnh từ bên thứ ba và quản trị rủi ro cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi việc cấm đặt lệnh tự động bằng robot. Các công ty chứng khoán không thể thực hiện nhận lệnh từ bên thứ ba một cách nhanh chóng và chính xác nếu không sử dụng robot. Đồng thời, việc quản trị rủi ro cũng sẽ trở nên khó khăn hơn khi không sử dụng robot để tự động cắt lỗ và chốt lời.

Tuy nhiên, tác động của việc cấm đặt lệnh tự động bằng robot đối với thanh khoản và biến động thị trường không quá lớn. Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, tỷ trọng giao dịch bằng robot chưa cao, do đó việc ngừng sử dụng robot không gây ảnh hưởng đáng kể đến thanh khoản và biến động thị trường. Tuy nhiên, các CTCK và nhà đầu tư sẽ phải thay đổi và tìm giải pháp thay thế để tiếp tục hoạt động một cách hiệu quả.

Trong kết luận, việc cấm đặt lệnh tự động bằng robot sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các CTCK và nhà đầu tư có nguồn thu từ kinh doanh chênh lệch giá, copytrade và nhận lệnh từ bên thứ ba qua robot. Tuy nhiên, tác động đến thanh khoản và biến động thị trường không quá lớn. Các công ty chứng khoán và nhà đầu tư cần tìm giải pháp thay thế để tiếp tục hoạt động một cách hiệu quả trong bối cảnh mới này.

VNIndex 1,241.48 0.0 0.0%
HNX 256.2 0.0 0.0%
UPCOM 94.72 0.0 0.0%
[question] Tại sao UBCK yêu cầu các công ty chứng khoán ngừng sử dụng công nghệ robot để đặt lệnh tự động?,Việc cấm giao dịch bằng robot sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các công ty chứng khoán?