Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam

Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam

Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024 có thể tăng nguồn thu ngân sách, tăng cường hội nhập quốc tế và giảm thiểu hiện tượng trốn thuế. Tuy nhiên, Việt Nam cần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình triển khai.

Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam

Việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu đã trở thành một đề xuất quan trọng trong lĩnh vực tài chính và kinh tế. Theo Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, việc áp dụng các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu sẽ góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, tăng cường hội nhập quốc tế và giảm thiểu hiện tượng trốn thuế, chuyển giá.

Quy định thuế tối thiểu toàn cầu

Quy định thuế tối thiểu toàn cầu được đề xuất có hai trụ cột chính. Trụ cột thứ nhất là phân bổ thuế đối với hoạt động kinh doanh dựa trên kỹ thuật số. Trụ cột thứ hai đặt ra mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu 15% đối với các công ty đa quốc gia.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết rằng, các nước có vốn đầu tư ra nước ngoài sẽ áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024 để thu thêm phần chênh lệch từ mức thuế thực tế so với thuế tối thiểu toàn cầu (15%). Điều này áp dụng đối với các nước có số vốn đầu tư lớn vào Việt Nam như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông và Singapore.

Tương tự, các nước nhận vốn đầu tư từ nước ngoài như Việt Nam cũng đang nghiên cứu để đưa ra chính sách ứng phó. Một trong những giải pháp được đề xuất là áp dụng quy định thuế bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT) để tránh việc nộp thuế bổ sung đối với phần thu nhập của công ty thành viên.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh rằng, việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu không bắt buộc các quốc gia phải tuân thủ. Tuy nhiên, nếu Việt Nam không áp dụng, các quốc gia khác vẫn có quyền áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu và thu thuế bổ sung đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Do đó, để bảo đảm quyền đánh thuế của Việt Nam, cần ban hành văn bản pháp lý để tạo cơ sở cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có thể kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung và yên tâm về môi trường pháp lý tại Việt Nam.

Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam

Việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội mới. Đầu tiên, việc thu thuế bổ sung từ áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu sẽ tăng nguồn thu ngân sách nhà nước. Điều này giúp cải thiện tình hình tài chính công và đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển của đất nước.

Thứ hai, áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu cũng góp phần tăng cường hội nhập quốc tế. Việc tuân thủ các quy định về thuế toàn cầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam và tăng cường sự tin tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài.

Cuối cùng, áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu cũng giúp giảm thiểu hiện tượng trốn thuế, tránh thuế và chuyển giá. Việc đưa ra quy định rõ ràng về thuế sẽ làm giảm khả năng các công ty lợi dụng các kẽ hở pháp lý để trốn thuế và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Tuy nhiên, việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu cũng đặt ra một số thách thức cho Việt Nam. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Việt Nam cần có các biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu không ảnh hưởng đến sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước và không gây thiệt hại cho môi trường kinh doanh.

Trên cơ sở đó, Thường trực Uỷ ban Tài chính ngân sách nhất trí cần ban hành văn bản pháp lý để tạo cơ sở cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có thể kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung và yên tâm về môi trường pháp lý tại Việt Nam. Việc này sẽ đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong việc thu thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.

Tóm lại, việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024 mang lại cơ hội và thách thức cho Việt Nam. Để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức, Việt Nam cần có các biện pháp phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước và đầu tư nước ngoài.

[question] Việt Nam đề xuất áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ năm nào?,Các nước nào sẽ áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024?