Áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam cho thiết bị tiêu thụ năng lượng từ 1/4/2025

Bộ Công Thương thông báo áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam cho thiết bị tiêu thụ năng lượng từ ngày 1/4/2025, đảm bảo hiệu suất và dán nhãn năng lượng.

Áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam cho thiết bị tiêu thụ năng lượng từ 1/4/2025

Bộ Công Thương vừa thông báo sẽ áp dụng các Tiêu chuẩn Việt Nam cho thử nghiệm hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng đối với thiết bị tiêu thụ năng lượng. Theo thông báo này, từ ngày 1/4/2025, các sản phẩm tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, bình đun nước nóng có dự trữ, máy điều hòa không khí không ống gió, máy thu hình, máy tính xách tay, nồi hơi trong các xí nghiệp công nghiệp sẽ thực hiện thử nghiệm và đánh giá hiệu suất năng lượng theo tiêu chuẩn mới để đăng ký công bố dán nhãn năng lượng tới Bộ Công Thương.

Điều này được thực hiện dựa trên căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28/6/2010, Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 9/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. Đồng thời, quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ cũng được áp dụng, đó là danh mục lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

Thông báo này cũng dựa vào căn cứ Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi của Bộ Công Thương.

Việc áp dụng các Tiêu chuẩn Việt Nam cho thiết bị tiêu thụ năng lượng là một bước quan trọng để đảm bảo hiệu suất và tiết kiệm năng lượng. Các tiêu chuẩn này sẽ giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn những sản phẩm tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu lượng điện tiêu thụ và đồng thời giảm tác động đến môi trường.

Việc đánh giá hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng cũng sẽ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà sản xuất thiết bị tiêu thụ năng lượng. Những sản phẩm đạt hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng sẽ được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn, đồng thời khuyến khích các nhà sản xuất cải tiến công nghệ để tạo ra những sản phẩm ngày càng tiết kiệm năng lượng hơn.

Việc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam cho thiết bị tiêu thụ năng lượng từ ngày 1/4/2025 là một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường quản lý và kiểm soát năng lượng tiêu thụ. Điều này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn mang lại lợi ích kinh tế cho người tiêu dùng. Các tiêu chuẩn này cũng sẽ đóng góp vào việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp và xã hội.

[question] Các thiết bị tiêu thụ năng lượng nào sẽ áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam từ ngày 1/4/2025?,Quyết định áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam cho thiết bị tiêu thụ năng lượng được đưa ra dựa trên những căn cứ nào?