Apple giành chiến thắng trong vụ kiện lương quá cao cho CEO Tim Cook

Apple thắng vụ kiện trả lương quá cao cho CEO Tim Cook
Một thẩm phán đã bác bỏ vụ kiện cáo buộc Apple trả lương quá cao cho CEO Tim Cook và các giám đốc điều hành hàng đầu khác. Thẩm phán cho biết Apple đã tuân thủ đúng quy định về trả lương.

Apple giành chiến thắng trong vụ kiện lương quá cao cho CEO Tim Cook

Apple, công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ, đã giành chiến thắng trong vụ kiện cáo buộc trả lương quá cao cho CEO Tim Cook và các giám đốc điều hành hàng đầu khác. Một thẩm phán ở Manhattan đã bác bỏ vụ kiện và cho rằng Apple đã tuân thủ đúng quy định về trả lương.

Trong bản tuyên bố ủy quyền năm 2023

Apple đã mô tả chi tiết các phương thức trả lương của mình và khẳng định rằng chúng "chính xác" theo luật chứng khoán và quy định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ. Thẩm phán cũng không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy ban giám đốc của Apple đã vi phạm quy định trong việc trả lương.

Vụ kiện này được khởi kiện bởi một quỹ hưu trí liên kết với liên đoàn lao động International Brotherhood of Teamsters

Tuy nhiên, thẩm phán cho biết quỹ hưu trí này không có đủ bằng chứng để chứng minh rằng ban giám đốc Apple đã hành động không đúng đắn trong việc trả lương. Luật sư của quỹ hưu trí đã từ chối bình luận về vụ kiện này.

Theo nguyên đơn

Apple đã thưởng số cổ phiếu hạn chế dựa trên hiệu suất cho CEO Tim Cook và 4 giám đốc điều hành khác vào năm 2021 và 2022. Tổng giá trị của các khoản thưởng này là 92,7 triệu USD và 94 triệu USD tương ứng. Tuy nhiên, ban lương thưởng của họ chỉ dự định trao 77,5 triệu USD mỗi năm. Nguyên đơn cho rằng sai sót này là do ủy ban tính toán không đúng giá trị hợp lý của cổ phiếu hạn chế tại thời điểm cấp vốn. Nguyên đơn cũng cho rằng ủy ban này đã đánh lừa cổ đông bằng cách không công bố đầy đủ thông tin về thù lao cho các giám đốc điều hành.

Theo hồ sơ ủy quyền của Apple

Tổng số tiền thưởng dành cho CEO Tim Cook trong cả năm 2021 và 2022 là khoảng 99 triệu USD, trong đó có hơn 82 triệu USD tiền thưởng cổ phiếu mỗi năm. Tuy nhiên, lương của ông Cook sẽ giảm xuống còn 63,2 triệu USD cho năm 2023. Các giám đốc điều hành khác của Apple cũng sẽ nhận được mức thưởng hơn 26 triệu USD trong ba năm đó.

Với quyết định của thẩm phán

Apple đã được xác nhận là đã tuân thủ đúng quy định về trả lương và không có vi phạm nào xảy ra. Điều này chứng tỏ sự minh bạch và trách nhiệm của công ty trong việc quản lý và trả lương cho các nhân viên cấp cao.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Quỹ hưu trí International Brotherhood of Teamsters đã khởi kiện Apple với lý do gì?,Apple sẽ trả bao nhiêu tiền lương cho CEO Tim Cook trong năm 2023?