Apple loại bỏ ứng dụng web trên Home Screen của iOS tại EU

Apple xóa ứng dụng web trên Home Screen khỏi iOS tại EU
Apple loại bỏ ứng dụng web trên Home Screen của iOS tại EU

Theo thông tin từ trang hỗ trợ nhà phát triển của Apple

Apple đã quyết định loại bỏ các ứng dụng web trên Home Screen của iOS tại thị trường Liên minh châu Âu (EU). Điều này đáp ứng yêu cầu của Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của EU, mà theo đó Apple phải cho phép người dùng chọn trình duyệt không sử dụng mặc định công cụ trình duyệt WebKit của hãng.

Theo Apple

Các ứng dụng web Home Screen trên iOS được xây dựng trên WebKit và tuân thủ mô hình bảo mật và quyền riêng tư cho các ứng dụng gốc trên iOS. Điều này đảm bảo rằng các ứng dụng web trên Home Screen được quản lý để phù hợp với mô hình bảo mật và quyền riêng tư, bao gồm việc cách ly bộ nhớ và thực thi lời nhắc của hệ thống để truy cập các khả năng tác động đến quyền riêng tư tại một thiết bị trên cơ sở từng trang web.

Tuy nhiên, việc không có sự cô lập và thực thi này có thể dẫn đến việc các ứng dụng web độc hại đọc dữ liệu từ các ứng dụng web khác và sử dụng quyền được cấp để truy cập vào máy ảnh và micro của người dùng mà không có sự đồng ý của họ. Điều này cũng có thể dẫn đến việc trình duyệt cài đặt ứng dụng web mà không có sự chấp thuận của người dùng.

Apple cũng cho biết việc giải quyết các mối lo ngại phức tạp về bảo mật và quyền riêng tư liên quan đến các ứng dụng web sử dụng các công cụ trình duyệt thay thế sẽ yêu cầu xây dựng một kiến trúc tích hợp hoàn toàn mới, vốn hiện không tồn tại trong iOS và không thực tế để thực hiện do các yêu cầu khác của DMA và do tỷ lệ người dùng sử dụng ứng dụng web Home Screen thấp. Vì vậy, để tuân thủ các yêu cầu của DMA, Apple đã quyết định xóa tính năng ứng dụng web Home Screen khỏi EU.

Tuy nhiên, người dùng iOS tại EU vẫn có thể truy cập các trang web trực tiếp từ Home Screen thông qua bookmark mà không ảnh hưởng nhiều đến chức năng của chúng.

Tuy nhiên, Apple cũng buộc phải loại bỏ hỗ trợ cho các ứng dụng web Home Screen trên trình duyệt Safari ở EU, vì DMA yêu cầu sự bình đẳng cho tất cả các trình duyệt. Do trình duyệt của bên thứ ba không thể có ứng dụng web Home Screen, nên Safari cũng không thể có tính năng này.

Sự vắng mặt của các ứng dụng web Home Screen ở EU đã được người dùng phát hiện khi phiên bản iOS 17.4 beta 2 được phát hành. Thay đổi này sẽ áp dụng cho tất cả người dùng iOS ở các quốc gia thành viên EU khi phiên bản iOS 17.4 chính thức được phát hành vào tuần đầu tiên của tháng 3.

Qua việc loại bỏ tính năng ứng dụng web trên Home Screen của iOS tại EU, Apple đáp ứng yêu cầu của Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của EU và đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư cho người dùng iOS tại khu vực này.

Nguồn: Báo Thanh Niên

[question] Tại sao Apple đã phải xóa các ứng dụng web trên Home Screen khỏi iOS tại EU?,Các người dùng EU có thể truy cập các trang web trực tiếp từ Home Screen của họ không?