Ba động lực tăng trưởng đáng chú ý của Việt Nam trong năm 2024

Ba động lực tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2024
Tìm hiểu về ba yếu tố quan trọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 và khuyến nghị để đạt mục tiêu tăng trưởng 6%.

Ba động lực tăng trưởng đáng chú ý của Việt Nam trong năm 2024

Năm 2023 đã trở thành một năm đầy khó khăn và thách thức đối với Việt Nam. Tuy nhiên, nền kinh tế của Việt Nam đã cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ bất chấp tình hình kinh tế toàn cầu không ổn định và căng thẳng chính trị ngày càng gia tăng. Chính phủ Việt Nam đã thực hiện các biện pháp đúng đắn để giải quyết những vấn đề mà thách thức toàn cầu đặt ra. Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo rằng kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6% trong năm 2024. Trong bối cảnh này, ba động lực tăng trưởng chính sẽ là đầu tư công, tiêu dùng nội địa và phục hồi xuất khẩu.

Đầu tư công

Một yếu tố quan trọng để duy trì tăng trưởng kinh tế trong năm 2024 là đẩy mạnh đầu tư công. Việc tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ kích thích hoạt động kinh tế và hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và khai thác tài nguyên. Đồng thời, đầu tư công cũng tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới.

Tiêu dùng nội địa

Để thúc đẩy tiêu dùng trong nước, cần áp dụng các biện pháp tài khóa khuyến khích nhu cầu. Chính sách tiền tệ cũng cần được điều chỉnh phù hợp để duy trì lãi suất ở mức thấp tương đối. Sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ có thể hỗ trợ phục hồi kinh tế một cách hiệu quả.

Phục hồi xuất khẩu

Xuất khẩu là một nguồn lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức, Việt Nam cần chủ động hơn trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường và khai thác các hiệp định tự do thương mại đã ký kết. Đồng thời, cần thực hiện các biện pháp cải cách mạnh mẽ hơn về môi trường đầu tư kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Khuyến nghị để đạt mục tiêu tăng trưởng 6% trong năm 2024

Việt Nam vẫn có dư địa tài khóa khi nợ công được kiểm soát tốt ở mức 38% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tính đến cuối năm 2022. Vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để kích thích tài khóa và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế.

Đồng thời, cần thúc đẩy cải cách mạnh mẽ hơn về môi trường đầu tư kinh doanh để giảm quan liêu, nâng cao chất lượng dịch vụ công và giảm bớt chi phí kinh doanh. Điều này sẽ hỗ trợ hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp và góp phần tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong dài hạn, cần đẩy mạnh đầu tư công vào quá trình chuyển đổi năng lượng xanh và cải thiện cơ sở hạ tầng để nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo phát triển bền vững của nền kinh tế.

Tổng kết

Mặc dù năm 2023 đầy khó khăn và thách thức, nền kinh tế Việt Nam đã cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ. Trong năm 2024, ba động lực tăng trưởng chính của Việt Nam sẽ là đầu tư công, tiêu dùng nội địa và phục hồi xuất khẩu. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 6%, cần tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiêu dùng trong nước và hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu. Đồng thời, cần thực hiện các biện pháp cải cách mạnh mẽ hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và đảm bảo phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] ADB dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng bao nhiêu trong năm 2024?,Điều gì là ba động lực tăng trưởng chính của kinh tế Việt Nam trong năm 2024?