Bà Rịa - Vũng Tàu: Địa phương hàng đầu về phát triển kinh tế biển

Bà Rịa - Vũng Tàu: Địa phương hàng đầu về phát triển kinh tế biển

Bà Rịa - Vũng Tàu: Địa phương hàng đầu về phát triển kinh tế biển

Từ ngày 16/12/2023, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức được phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1629/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký.

Quy hoạch này nhằm đưa Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành một trong những địa phương hàng đầu về phát triển kinh tế biển ở cả nước.

Mục tiêu phát triển toàn diện

Theo quy hoạch, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu phát triển toàn diện, trở thành một trong những khu vực động lực quan trọng của Vùng Đông Nam Bộ và là trung tâm kinh tế biển quốc gia. Tỉnh cũng đặt mục tiêu nằm trong nhóm 5 địa phương phát triển kinh tế biển hàng đầu cả nước.

Đến năm 2030, Bà Rịa - Vũng Tàu mong muốn đạt tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương, có cơ cấu đô thị đa trung tâm và hạ tầng giao thông đa phương thức. Tỉnh cũng đặt mục tiêu duy trì vị trí trong nhóm 10 địa phương có quy mô GRDP và tổng thu ngân sách nhà nước cao nhất cả nước.

Ngoài ra, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tập trung vào việc phát triển kinh tế hài hòa, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và bảo vệ môi trường.

Mục tiêu kinh tế

Theo quy hoạch, trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) không tính dầu khí khoảng 8,1-8,6% mỗi năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 dự kiến đạt khoảng 497 triệu đồng (tương đương 18.000-18.500 USD).

Cơ cấu kinh tế theo quy hoạch sẽ là công nghiệp - xây dựng khoảng 58-58,5%, dịch vụ 29-29,5%, nông, lâm nghiệp, thủy sản 6,0-6,5%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm khoảng 6,5-6,7%.

Đồng thời, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng năm 2030 dự kiến đạt khoảng 56%, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt 7% mỗi năm.

Phát triển hạ tầng và kinh tế biển

Từ quy hoạch, có thể thấy Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu phát triển hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn. Tỉnh cũng đặt mục tiêu tỷ trọng kinh tế số chiếm 35-37% GRDP.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung vào việc phát triển kinh tế biển, với tỷ trọng kinh tế biển bao gồm dầu khí khoảng 75% GRDP (nếu tính cả dầu khí, tỷ trọng này là khoảng 60% GRDP).

Tỉ lệ đô thị hóa của tỉnh dự kiến đạt trên 72-75%, và các đô thị hạt nhân sẽ được "thông minh hóa".

Nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chỉ số phát triển con người (HDI) dự kiến xấp xỉ 0,8, tuổi thọ trung bình khoảng 77,4, và thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu 70 năm.

Đến năm 2050, Bà Rịa - Vũng Tàu mong muốn trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, trung tâm dịch vụ hàng hải của khu vực Đông Nam Á, trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế, và một trong những trung tâm công nghiệp lớn của Vùng Đông Nam Bộ.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu có hệ thống kết cấu hạ tầng hoàn thiện, hiện đại, môi trường sống an toàn, trong lành, chất lượng cao, và xã hội phát triển hài hòa với thiên nhiên.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu gì cho năm 2030?,Nhóm ngành công nghiệp nào được ưu tiên phát triển ở Bà Rịa - Vũng Tàu?