Bà Rịa - Vũng Tàu: Đường lớn đã mở, tất cả là hành động

Chủ tịch Quốc hội: Bà Rịa - Vũng Tàu đường lớn đã mở, vấn đề là hành động
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh rằng Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở đường lớn, nhưng để đạt được thành công, cần có hành động quyết liệt và triển khai kế hoạch cụ thể.

Bốn trụ cột kinh tế của Bà Rịa - Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có cuộc làm việc với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ để bàn về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Trong buổi làm việc, Bà Rịa - Vũng Tàu đã trình bày về bốn trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh, bao gồm công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Các ngành này đã đạt được những kết quả tích cực và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng và chuyển dịch tích cực, đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng cũng được thúc đẩy phát triển, với nhiều cảng biển hoạt động và cảng Cái Mép là một trong những cảng container lớn nhất thế giới. Tỉnh cũng đã thu hút được nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Hành động là yếu tố quan trọng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đánh giá cao những thành tựu của Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, xây dựng đảng và các hoạt động của HĐND. Ông nhấn mạnh rằng, với Bà Rịa - Vũng Tàu, đường lớn đã mở, nhưng để đạt được thành công, cần có hành động và bắt đầu từ ngay hôm nay. Tỉnh cần bám sát những nhiệm vụ và mục tiêu hiện có, và có kế hoạch cụ thể để triển khai quyết liệt.

Triển khai kế hoạch phát triển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề nghị Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng đa động lực và đa cực tăng trưởng. Ông nhấn mạnh rằng, cần thúc đẩy những động lực đang có và tạo ra những động lực mới, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Ông cũng đề nghị tỉnh xây dựng không gian phát triển kinh tế xã hội theo hướng đa chức năng.

Quốc hội và các cơ quan liên quan sẽ đôn đốc và giám sát quá trình triển khai và thực hiện các đề xuất, kiến nghị của Bà Rịa - Vũng Tàu. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, sẽ được xem xét và quyết định theo thẩm quyền. Mục tiêu là tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cả nước.

Với sự hỗ trợ và sự thúc đẩy từ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bà Rịa - Vũng Tàu có cơ hội phát triển mạnh mẽ và đạt được những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của mình. Qua đó, tỉnh sẽ trở thành một trung tâm kinh tế biển quốc gia và đóng góp vào sự phát triển của cả nước.

Nguồn: Báo CafeF