Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách 9 tháng đầu năm

Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm tại Bà Rịa - Vũng Tàu đạt hơn 63 nghìn tỷ đồng, vượt 72% dự toán. Kinh tế tỉnh có những chuyển biến tích cực và tăng trưởng cao trong các ngành chính.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách 9 tháng đầu năm

Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ước đạt hơn 63 nghìn tỷ đồng, đạt 72,21% dự toán. Đây là một kết quả đáng mừng cho sự phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian qua.

Chuyển biến tích cực trong kinh tế tỉnh

Theo báo cáo tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được triển khai tích cực, đồng bộ và cơ bản hoàn thành theo lộ trình đề ra. Các ngành kinh tế của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng các quý sau tăng cao so với quý trước.

Cụ thể, có 8/14 chỉ tiêu kinh tế và ngân sách chủ yếu tăng trưởng cao hơn so với mức bình quân kế hoạch năm.
  • Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13,3%.
  • Doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 18,1%.
  • Du lịch lữ hành tăng 104,65%.
  • Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,21%.
  • Lâm nghiệp tăng 1,05%.
  • Ngư nghiệp tăng 3,86%.
  • Giá trị sản xuất công nghiệp đã đạt mức tăng 8,80%.

Tổng vốn đầu tư phát triển cũng có sự tăng trưởng đáng kể. Trong 9 tháng, tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt khoảng 42.124 tỷ đồng, đạt 71,61% kế hoạch và tăng 12,39% so với cùng kỳ. Đặc biệt, giải ngân vốn đầu tư công đã đạt 56,63% tổng kế hoạch vốn năm 2023.

Công tác xã hội và chính sách

Ngoài ra, công tác giải quyết việc làm, trợ cấp thất nghiệp, chính sách giảm nghèo, giải quyết chế độ đối với người có công với cách mạng cũng được thực hiện đầy đủ. Chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số cũng được đặc biệt chú trọng.

Tiềm năng phát triển của Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu được xem là một trong những địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế lớn tại Việt Nam. Cảng biển và logistics là một trong 4 mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh trong tương lai. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều cơ hội đầu tư và phát triển kinh tế cho Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian tới.

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tập trung bàn sâu các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm. Đồng thời, thảo luận các giải pháp khắc phục hạn chế về công tác giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, thu ngân sách trên địa bàn và xây dựng nông thôn mới.

Tổng kết

Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt mức cao và vượt 72% dự toán. Đây là một tín hiệu tích cực cho sự phát triển kinh tế của tỉnh. Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang có những chuyển biến tích cực trong các ngành chính và tiềm năng phát triển lớn trong tương lai.

[question] Chỉ tiêu nào đã tăng trưởng cao hơn so với mức bình quân kế hoạch năm?,Tổng vốn đầu tư phát triển đã đạt bao nhiêu tỷ đồng và tăng trưởng bao nhiêu so với cùng kỳ?