Bà Rịa - Vũng Tàu: Tỉnh có năng suất lao động cao nhất Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tỉnh có năng suất lao động cao nhất Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu đạt năng suất lao động ở mức rất cao, vượt trội so với các tỉnh khác, với hơn 560 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong việc đảm bảo tính bao trùm và phát triển bền vững.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tỉnh có năng suất lao động cao nhất Việt Nam

Tính đến năm 2021, Việt Nam đã ghi nhận sự phát triển không đồng đều của các vùng kinh tế, dẫn đến sự phân cực mạnh về năng suất lao động trên địa bàn. Trong số đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vượt trội với mức năng suất lao động lên tới hơn 560 triệu đồng/người/năm, cao nhất cả nước.

Những con số ấn tượng này được công bố trong một nghiên cứu của Học viện Chính sách và Phát triển. Tuy nhiên, dù có năng suất lao động cao, Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong việc đảm bảo tính bao trùm và phát triển bền vững.

Tính bao trùm ở cấp độ địa phương, doanh nghiệp và người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc, đặc biệt sau đại dịch COVID-19. Sự chênh lệch về phát triển giữa các địa phương cũng còn lớn. Trong khi Bà Rịa - Vũng Tàu có năng suất lao động cao, có những tỉnh như Điện Biên và Bến Tre lại đạt mức năng suất rất thấp.

GS, TS. Giang Thanh Long, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết rằng trong các xu hướng lớn trên toàn cầu và ở Việt Nam, luôn có những nhóm dân số yếu thế, nguy cơ bị gạt ra ngoài lề và đối mặt với nhiều rủi ro. Ông Long cũng nhấn mạnh rằng nguy cơ "già trước khi giàu" là hiện hữu nếu thu nhập không được cải thiện nhanh chóng.

Vì vậy, việc đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là an sinh thu nhập, là trụ cột quan trọng trong tăng trưởng và phát triển bao trùm. Việt Nam đang đối mặt với tốc độ dân số già hóa nhanh, do đó, việc đảm bảo thu nhập và chăm sóc cho người già trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

PGS.TS Vũ Minh Khương, Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore, cảnh báo rằng Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức trên con đường đến tăng trưởng xanh. Điều đó thể hiện ở mặt tư duy còn hạn chế và sự dựa quá nhiều vào mô hình truyền thống. Việt Nam cần có tư duy chiến lược và tầm nhìn đột phá để nỗ lực chuyển đổi xanh và duy trì sức cạnh tranh thu hút đầu tư và xuất khẩu.

Trong bối cảnh này, việc đảm bảo tính bao trùm và phát triển bền vững trở thành mục tiêu quan trọng. Việc thúc đẩy tăng trưởng xanh và đảm bảo an sinh xã hội là những yếu tố không thể thiếu trong việc xây dựng một Việt Nam phát triển và giàu có.

Cùng với sự quan tâm và hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, Việt Nam cần có chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh để đối mặt với các thách thức và tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi và bền vững. Việc thúc đẩy tăng trưởng xanh không chỉ là trách nhiệm của chính phủ mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội, doanh nghiệp và cả người dân.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Những khó khăn và thách thức nào mà Việt Nam đang đối mặt trong quá trình chuyển đổi xanh?,Tại sao tính bao trùm và hướng tới con người được coi là quan trọng trong quá trình phát triển bền vững?