Ba yếu tố thúc đẩy kinh tế và thị trường chứng khoán trong năm 2024

Ba động lực cho kinh tế và thị trường chứng khoán trong năm 2024
Tìm hiểu về ba yếu tố quan trọng có thể thúc đẩy sự phát triển của kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2024.

Ba yếu tố thúc đẩy kinh tế và thị trường chứng khoán trong năm 2024

Mức tăng trưởng của VN-Index trong năm 2023 đã tạo ra sự lạc quan cho thị trường chứng khoán. Thị trường đã có một năm thành công với sự tăng trưởng ấn tượng của chỉ số chung VN-Index lên đến 12,2%. Mặc dù có sự phân hóa trong thị trường, nhưng nhiều nhóm ngành khác như ngành chứng khoán và ngành xây dựng đã tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2023 cũng là năm mà thị trường chứng khoán trải qua những biến động bình thường và ôn hòa hơn so với năm 2022. Thị trường đã tạo đáy vào tháng 11/2022 sau những sự kiện xấu nhất xảy ra và kết quả kinh doanh không khả quan của các doanh nghiệp.

Khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam là một câu chuyện đang được chú ý hiện nay. Đây là mục tiêu quan trọng của chính phủ và các cơ quan ban ngành liên quan. Để đạt được mục tiêu này, cần phải cải thiện các hạn chế như chu kỳ thanh toán, giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài và quy trình mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, cần tập trung cải thiện mức độ tự do hóa thị trường ngoại hối, luồng thông tin, thanh toán bù trừ, khả năng chuyển nhượng không qua sàn, cho vay chứng khoán và bán khống để nâng hạng thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân cao

Tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân cao là một yếu tố gây ra những biến động mạnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Để đạt được tỷ lệ hài hòa giữa nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, cần có các giải pháp như nâng cao kiến thức cho nhà đầu tư cá nhân thông qua các chương trình đào tạo và hội thảo. Ngoài ra, cần tạo điều kiện cho phát triển công ty quản lý quỹ và tài sản để nhà đầu tư cá nhân có nhiều sự lựa chọn hơn trong quản lý tài sản và tư vấn đầu tư.

Ngành ngân hàng và bất động sản

Ngành ngân hàng và bất động sản là hai ngành chiếm tỷ trọng vốn hóa cao trên thị trường chứng khoán. Trong năm 2024, dự báo sẽ là một năm sáng sủa hơn cho hai ngành này. Ngân hàng đã hạ lãi suất và đẩy mạnh tín dụng. Các doanh nghiệp bất động sản cũng có thêm thanh khoản để cơ cấu lại nguồn vốn của mình. Về kịch bản cho VN-Index trong năm 2024, dự đoán rằng kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng ổn định và Việt Nam sẽ phục hồi tốt. Với tăng trưởng dự phóng của EPS và định giá PE hợp lý, VN-Index có thể tăng trưởng tốt trong năm 2024.

Môi trường lãi suất thấp, tiêu dùng phục hồi và ý chí của Chính phủ

Môi trường lãi suất thấp, tiêu dùng phục hồi và ý chí của Chính phủ là ba yếu tố quan trọng có thể thúc đẩy kinh tế và thị trường chứng khoán trong năm 2024.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam cần thời gian và cải thiện các hạn chế?,Nhưng ngành nào được dự đoán sẽ phục hồi tốt trong năm 2024?
1 Lượt thích