Bắc Kạn đối mặt nguy cơ trì hoãn giải ngân dự án trọng điểm

Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Bắc Kạn chỉ đạt gần 40% vào quý IV/2023, gây trì hoãn cho các dự án trọng điểm do vướng mắc thủ tục đầu tư. Các chuyên gia đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù để giải quyết tình trạng này.

Bắc Kạn đối mặt nguy cơ trì hoãn giải ngân dự án trọng điểm

Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Bắc Kạn chỉ đạt gần 40% vào quý IV/2023, gây trì hoãn cho các dự án trọng điểm do vướng mắc thủ tục đầu tư. Các chuyên gia đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù để giải quyết tình trạng này.

Thủ tục đầu tư chậm triển khai dự án trọng điểm

Dự án xây dựng tuyến đường từ thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Bắc Kạn trong năm 2023. Tuy nhiên, tỉ lệ giải ngân của dự án này chỉ đạt chưa đến 20% trong số 1.000 tỉ đồng cần giải ngân trong năm nay. Lý do chính là do gần 8km đoạn đường đi qua tỉnh Tuyên Quang, trong khi quy định hiện hành không cho phép chủ đầu tư sử dụng ngân sách để giải phóng mặt bằng sang tỉnh khác.

Cơ chế đặc thù để giải quyết vướng mắc

Tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị với Trung ương áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù cho phép HĐND tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Tuyên Quang thống nhất sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, vấn đề này cũng đang gặp phải ở nhiều dự án liên vùng, đặc biệt là các dự án giao thông qua 2 địa phương nhưng do 1 địa phương chủ quản.

Thủ tục liên quan đến đất rừng là nguyên nhân chính

Hầu hết các dự án tại Bắc Kạn đều liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên. Tỉnh Bắc Kạn có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước, là 73,4%, do đó các dự án trọng điểm của tỉnh thường phải thực hiện thủ tục chuyển đổi đất rừng tự nhiên. Tuy nhiên, quy định hiện hành yêu cầu việc chuyển đổi đất rừng tự nhiên phải được phê duyệt bởi Thủ tướng Chính phủ, làm kéo dài thời gian thực hiện thủ tục đầu tư và thậm chí làm cho một số dự án phải điều chỉnh để tránh đất rừng tự nhiên.

Cần áp dụng cơ chế linh hoạt và phân cấp quyền hạn

Các chuyên gia cho rằng, để giải quyết tình trạng trì hoãn giải ngân dự án, cần áp dụng cơ chế đặc thù cho phép địa phương sử dụng ngân sách địa phương để giải phóng mặt bằng và đền bù. Đồng thời, cần phân cấp quyền hạn cho địa phương để thực hiện thủ tục chuyển đổi đất rừng tự nhiên một cách nhanh chóng và linh hoạt hơn. Điều này sẽ giúp tăng tốc độ triển khai dự án và đảm bảo tiến độ dự án được thực hiện đúng kế hoạch.

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Bắc Kạn hiện đang gặp khó khăn do vướng mắc thủ tục đầu tư. Để giải quyết tình trạng này, cần áp dụng cơ chế đặc thù và phân cấp quyền hạn cho địa phương để giải phóng mặt bằng và chuyển đổi đất rừng tự nhiên một cách nhanh chóng và linh hoạt. Điều này sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư công của tỉnh Bắc Kạn.

[question] Dự án xây dựng tuyến đường từ thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang huyện nào của tỉnh Tuyên Quang?,Tại sao việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên đối với các dự án tại Bắc Kạn gặp khó khăn?