Bắc Ninh: Đẩy mạnh quy hoạch phân khu để phát triển đô thị hiện đại

Bắc Ninh tiến hành lập các quy hoạch phân khu nhằm phát triển đô thị theo hướng hiện đại và thu hút đầu tư. Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo để đảm bảo chất lượng và tiến độ của quy hoạch.

Bắc Ninh:

một tỉnh phát triển nhanh chóng ở miền Bắc Việt Nam, đang tập trung vào việc lập các quy hoạch phân khu (QHPK) nhằm phát triển đô thị theo hướng hiện đại và thu hút đầu tư. Mục tiêu cốt lõi của tỉnh là phủ kín quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 cho toàn đô thị lõi phía Bắc sông Đuống và thị xã Thuận Thành.

Quy hoạch phân khu:

là một chủ trương lớn của Bắc Ninh, nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển đô thị và thu hút đầu tư. Hiện tại, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo để đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi của các đồ án QHPK.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tuấn Dũng, hiện có tổng cộng 32 QHPK trên toàn tỉnh. Trong đó, khu vực phía Bắc sông Đuống triển khai 26 phân khu và thị xã Thuận Thành có 6 phân khu. Tỉnh đã lập Ban chỉ đạo và yêu cầu rút ngắn thời gian, thực hiện song song các bước trong quy trình lập quy hoạch mà pháp luật cho phép.

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ của quy hoạch, Sở Xây dựng - cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đã phối hợp với chủ đầu tư để rà soát tổng thể các QHPK. Các đơn vị được giao nhiệm vụ đang khẩn trương tiến hành các bước trong quy trình tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án QHPK.

Tính đến ngày 30/11/2023, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh đã hoàn thành đăng tải thông báo mời thầu các gói thầu tư vấn khảo sát, lập quy hoạch 9 đồ án lập mới và điều chỉnh. Dự kiến, đơn vị tư vấn sẽ được chọn và ký kết hợp đồng trong tháng 12/2023. Đối với 6 đồ án chuyển tiếp, Ban đang xin ý kiến UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan để xử lý đối với hợp đồng tư vấn đã ký kết và tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.

Các địa phương trong tỉnh Bắc Ninh:

cũng đang tiến hành lập các đồ án QHPK tại thành phố Bắc Ninh, Từ Sơn, thị xã Quế Võ và Thuận Thành. Các đơn vị đã đăng tải thông báo mời thầu các gói thầu tư vấn khảo sát địa hình và lập quy hoạch đồ án. Dự kiến, trong tháng 12/2023, các địa phương sẽ hoàn thành công tác lựa chọn và ký kết hợp đồng tư vấn.

Tổng cộng, Sở Xây dựng được giao thực hiện chuyển tiếp 4 đồ án QHPK. Trong đó, 3 đồ án đang triển khai đã được ký hợp đồng chuyển tiếp và 1 đồ án lập mới dự kiến hoàn thành công tác đấu thầu và lựa chọn đơn vị tư vấn trong tháng 12/2023.

Cấp huyện và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Bắc Ninh cũng đã tập trung vào công tác quy hoạch. Các đơn vị đã phối hợp với đơn vị tư vấn để lập các đồ án QHPK và lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Quá trình lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đã được thực hiện đầy đủ và đảm bảo thời gian theo quy định.

Theo kế hoạch, các đồ án điều chỉnh và lập mới sẽ hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trong tháng 1/2024. Sau đó, sẽ tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, địa phương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong tháng 2 và 3/2024. Cuối cùng, đồ án QHPK sẽ được thẩm định và trình phê duyệt trong tháng 4/2024. Đối với các đồ án chuyển tiếp, các đơn vị sẽ xin ý kiến Ban chỉ đạo và tiến hành xử lý các hợp đồng dở dang trong tháng 12/2023 để đảm bảo tiến độ của quy hoạch.

Bắc Ninh đang nỗ lực để đẩy mạnh quy hoạch phân khu và phát triển đô thị hiện đại. Việc lập các quy hoạch này sẽ đảm bảo sự phát triển bền vững và thu hút đầu tư cho tỉnh.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Bao nhiêu QHPK đã được lập ở khu vực phía Bắc sông Đuống và thị xã Thuận Thành?,Khi nào dự kiến các đồ án QHPK sẽ hoàn thiện?