Bắc Ninh: Phát triển dựa vào nguồn lực con người và truyền thống văn hóa

Bắc Ninh: Phát triển dựa vào nguồn lực con người và truyền thống văn hóa

Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi ý Bắc Ninh ưu tiên phát triển dựa vào nguồn lực con người và truyền thống văn hóa

subheading for part 1

Bắc Ninh, một tỉnh nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, đang đặt mục tiêu phát triển nhanh chóng và bền vững để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gợi ý hai ưu tiên lựa chọn để Bắc Ninh đạt được mục tiêu này.

Ưu tiên thứ nhất là phát triển dựa vào nguồn lực con người, khoa học công nghệ, và đổi mới sáng tạo. Bắc Ninh có tiềm năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và trong nước, cũng như tận dụng được nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng Thủ đô. Thành phố cần tập trung vào những ngành mới nổi như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, và kinh tế chia sẻ.

Ưu tiên thứ hai là phát triển trên cơ sở phát huy mạnh mẽ truyền thống văn hóa và lịch sử phong phú. Bắc Ninh có một kho tàng văn hoá dân gian đặc sắc, với dân ca quan họ và làng nghề truyền thống. Thành phố cần tận dụng những giá trị này để phát triển du lịch lễ hội và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.

subheading for part 2

Để đạt được mục tiêu phát triển này, Bắc Ninh cần tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng điểm. Thứ nhất, cần thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng chính là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Cần tăng cường giải ngân đầu tư công và triển khai các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Đồng thời, cần tập trung vào công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng.

Thứ hai, cần đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính. Cần đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Cần tập trung vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển thị trường nông sản.

Thứ ba, cần tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường. Cần đảm bảo an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Cần quan tâm đến bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành để thực hiện các đề xuất và giải pháp của Bắc Ninh. Các bộ ngành sẽ hoàn thiện các nghị định, chính sách và hướng dẫn thi hành để tháo gỡ khó khăn và vướng mắc cho các địa phương.

Bắc Ninh đang nỗ lực để trở thành một thành phố văn minh, hiện đại và đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và xã hội của cả nước. Với những tiềm năng khác biệt và lợi thế cạnh tranh, Bắc Ninh có thể đạt được mục tiêu này và góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

[question] Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất những ưu tiên nào để phát triển Bắc Ninh?,Bắc Ninh đã đạt được những kết quả tích cực nào trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội?