Bắc Ninh - Thành phố công nghiệp đầu tiên trong vòng một thập kỷ ghi nhận tăng trưởng âm

Bắc Ninh - Thành phố công nghiệp đầu tiên trong vòng một thập kỷ ghi nhận tăng trưởng âm

Bắc Ninh, "thủ phủ công nghiệp" phía Bắc, đã chứng kiến mức tăng trưởng âm lần đầu tiên trong một thập kỷ. Báo cáo mới nhất của UBND tỉnh cho biết nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của tình hình thế giới và trong nước, cùng với các khó khăn trong sản xuất và xuất khẩu.

Bắc Ninh, thành phố công nghiệp hàng đầu phía Bắc Việt Nam, đã ghi nhận mức tăng trưởng âm đáng chú ý lần đầu tiên trong vòng một thập kỷ.

Điều này được tiết lộ trong báo cáo mới nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2023 và kế hoạch phát triển cho năm 2024.

Tình hình kinh tế của Bắc Ninh đã chịu sự tác động mạnh mẽ từ các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, thương mại, đầu tư, tài chính, đơn hàng và tiêu thụ sản phẩm. Các nhân tố bất lợi đã xuất hiện khá phức tạp, bao gồm sự suy giảm của các nền kinh tế đối tác lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế của tỉnh.

Theo báo cáo, trong năm 2023, Bắc Ninh chỉ đạt được 3/17 chỉ tiêu kế hoạch và 7/17 chỉ tiêu cần phấn đấu để hoàn thành kế hoạch.

Đáng chú ý, tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) của tỉnh dự kiến giảm 6,18% so với năm 2022, trong khi kế hoạch ban đầu là tăng 6,5%-7%. Điều này cho thấy mức tăng trưởng GRDP của Bắc Ninh trong năm 2023 thấp hơn so với hai năm trước đó, năm 2020 và 2021, thời điểm mà đại dịch Covid-19 bùng phát.

Ngoài GRDP, một số chỉ tiêu khác cũng không đạt kế hoạch, bao gồm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chỉ đạt 78,9% kế hoạch, thu ngân sách nhà nước đạt 88,4% dự toán và tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị cao hơn kế hoạch 0,6%.

UBND tỉnh Bắc Ninh đã lý giải rằng nguyên nhân chính cho tình trạng này là do tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, phức tạp và khó lường, vượt quá khả năng dự báo. Ngoài ra, kinh tế Bắc Ninh còn chịu tác động lớn từ các yếu tố bên ngoài do độ mở lớn của tỉnh, trong khi năng lực nội tại vẫn còn thấp. Các lĩnh vực như thị trường bất động sản và sản xuất công nghiệp điện tử cũng đang gặp nhiều khó khăn.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã tự nhận xét rằng công tác nắm bắt và dự báo tình hình chưa đạt sự chính xác. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương còn thiếu chặt chẽ, chưa hiệu quả và chất lượng thấp. Một số cơ quan, đơn vị và cán bộ còn có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm và sợ sai sót, dẫn đến việc giải quyết kéo dài.

Tuy nhiên, dù trong bối cảnh khó khăn, kinh tế Bắc Ninh vẫn có một số điểm sáng. Thu nhập bình quân đầu người đã đạt 70 triệu đồng, vượt 0,7% so với kế hoạch ban đầu. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn cũng đạt 65,7 nghìn tỷ đồng, vượt 9,5% so với kế hoạch. Ngoài ra, việc thu hút vốn FDI mới vào các khu công nghiệp cũng đạt 1,4 tỷ USD, vượt 16,7% so với kế hoạch.

Với tình hình kinh tế khó khăn hiện tại, UBND tỉnh Bắc Ninh đã đề ra một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cụ thể cho năm 2024. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 5% đến 6% so với năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người được đặt ở mức 78 triệu đồng, tăng 8 triệu đồng so với năm trước đó, tương đương với mức tăng 11,4%.

Đối với thu hút đầu tư nước ngoài, Bắc Ninh đặt mục tiêu thu hút mới vốn FDI vào các khu công nghiệp đạt 1,1 tỷ USD, giảm 21,4% so với năm 2023. Trong lĩnh vực thương mại, tỉnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 75,830 triệu USD, tăng 3% so với năm trước đó. Trong đó, xuất khẩu và nhập khẩu đều đạt mức tăng 3%.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao kinh tế của Bắc Ninh trong năm 2023 có tăng trưởng âm?,UBND Bắc Ninh đã đặt ra mục tiêu gì cho năm 2024 để đẩy mạnh phát triển kinh tế?