Bắc Ninh: Thu tiền sử dụng đất thấp kỷ lục trong nhiều năm

Số thu tiền sử dụng đất của Bắc Ninh chỉ đạt mức thấp nhất trong nhiều năm qua, ảnh hưởng bởi thị trường bất động sản trầm lắng. Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất đang được áp dụng để cải thiện tình hình.

Bắc Ninh: Thu tiền sử dụng đất thấp kỷ lục trong nhiều năm

Trong 9 tháng vừa qua, tỉnh Bắc Ninh chỉ thu được 196 tỉ đồng từ tiền sử dụng đất, đạt 6,5% so với dự toán và 16,2% so với cùng kỳ. Đây là mức thu thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ông Ngô Xuân Tòng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, cho biết rằng khoản thu tiền sử dụng đất đóng vai trò quan trọng đối với quá trình đầu tư của tỉnh. Đây là nguồn lực tài chính để tăng chi đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện các chương trình, dự án kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Thị trường bất động sản trầm lắng

Thị trường bất động sản trầm lắng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mức thu tiền sử dụng đất thấp của tỉnh Bắc Ninh. Trong thời gian này, gần như không có dự án mới được đấu giá hoặc giao đất. Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê cũng gặp khó khăn. Ngoài ra, một số doanh nghiệp cũng có nợ tiền sử dụng đất kéo dài. Số thu hiện tại chủ yếu đến từ thu nợ các dự án từ năm trước và từ một số quyết định công nhận quyền sử dụng đất mới phát sinh.

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất

Để giải quyết vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đã đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất. Đối với các dự án đã quyết toán và đang triển khai, các chủ đầu tư được yêu cầu nghiệm thu khối lượng hoàn thành và xác định giá để thực hiện ghi thu, ghi chi. Đối với các dự án dân cư dịch vụ, cần xác định giá đất, giao đất cho các đối tượng thụ hưởng và xác định tiền sử dụng đất nộp về ngân sách nhà nước. Đối với các dự án đấu giá, các huyện, thị xã, thành phố cần xác định giá và tổ chức đấu giá.

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ở mức cao nhất, ngành Thuế Bắc Ninh đang phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho các dự án ngay sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin chi tiết về các dự án đấu giá đến nhân dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp. Ngoài ra, cần thống kê và rà soát các trường hợp đã thông báo nộp tiền sử dụng đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính và đôn đốc các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá, giao đất tái định cư, thuê đất trả tiền một lần để đảm bảo nộp kịp thời vào ngân sách.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nguồn thu từ tiền sử dụng đất khó đạt dự toán được giao năm 2023, ngành Thuế đang tìm kiếm nỗ lực khai thác các nguồn bù thu để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ở mức cao nhất. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường tìm hiểu và phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu của người dân, nhà đầu tư về bất động sản để thực hiện các phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất thành công, từ đó tạo đà cho nguồn thu từ sử dụng đất đạt tăng trưởng".

[question] Tại sao tỉnh Bắc Ninh thu tiền sử dụng đất ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua?,Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đề xuất những giải pháp gì để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất?