Bắc Ninh - Trung tâm công nghiệp bán dẫn của Việt Nam

Rộng cửa đón làn sóng đầu tư vào ngành công nghiệp bán dẫn
Tỉnh Bắc Ninh đang trở thành trung tâm phát triển ngành công nghiệp bán dẫn với sự thu hút đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Với chiến lược và mục tiêu rõ ràng, Bắc Ninh sẽ trở thành "thủ phủ" ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam.

Bắc Ninh - Trung tâm công nghiệp bán dẫn của Việt Nam

Việt Nam đang nỗ lực xây dựng một ngành công nghiệp bán dẫn mạnh mẽ và phát triển. Trong xu hướng đó, tỉnh Bắc Ninh đã trở thành trung tâm thu hút đầu tư và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Với chính sách hỗ trợ, hạ tầng công nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao, Bắc Ninh đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp này.

Thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp bán dẫn

Từ nhiều năm qua, Bắc Ninh đã tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất bán dẫn và chip. Tập đoàn Amkor và Công ty Micro Commercial Components đã chọn Bắc Ninh là cơ sở nền tảng ban đầu cho hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn. Đặc biệt, vào tháng 10 năm ngoái, Nhà máy Amkor Technology Việt Nam đã khánh thành tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C. Đây là nhà máy bán dẫn tiên tiến nhất của Amkor trên toàn cầu và là nhà máy bán dẫn lớn nhất tại Việt Nam đến thời điểm này. Với tổng vốn đầu tư 1,6 tỷ USD và dự kiến tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động vào năm 2035, sự khánh thành này đã mở ra nhiều cơ hội và đặt ra nhiều yêu cầu phát triển cho Bắc Ninh.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Để đáp ứng nhu cầu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Bắc Ninh đã đặt sự phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu. Tỉnh này có chính sách hỗ trợ 50% học phí cho sinh viên trong lĩnh vực công nghệ cao. Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đã nắm bắt xu hướng về nhân lực trong tương lai và đào tạo các ngành nghề phù hợp với cơ cấu kinh tế của tỉnh. Hiện nay, các sinh viên đã đáp ứng cơ bản nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp công nghệ điện tử lớn trên địa bàn tỉnh.

Sự lan tỏa của ngành công nghiệp bán dẫn

Nhà máy Amkor Technology Việt Nam tại Bắc Ninh không chỉ tạo ra sự lan tỏa tới các doanh nghiệp khác, mà còn góp phần đẩy mạnh ngành công nghiệp bán dẫn. Sự hiện diện của nhà máy này cũng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Bắc Ninh đã xác định nhiệm vụ chiến lược của mình là thu hút đầu tư và phát triển các sản phẩm điện tử, vi mạch "Make in Vietnam". Tỉnh này đã đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật các khu công nghệ cao và mở rộng chuỗi cung ứng để trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn của Việt Nam.

Hạ tầng và nguồn nhân lực

Bắc Ninh đã đầu tư nhiều hạ tầng cơ bản và xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung. Tỉnh này có vị trí địa lý thuận lợi gần các trường đại học lớn ở khu vực Hà Nội, thu hút một lượng lớn lao động có chất lượng cao về làm việc. Đồng thời, chính phủ cũng quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn, với mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư công nghệ vào năm 2030.

Với chiến lược và mục tiêu rõ ràng, Bắc Ninh đang từng bước mở rộng chuỗi cung ứng và trở thành "thủ phủ" ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam. Tỉnh này đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón nguồn vốn từ nước ngoài và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Bắc Ninh đang khẳng định vị thế của mình trong chuỗi giá trị toàn cầu và đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Nhà máy bán dẫn lớn nhất tại Việt Nam hiện nay được xây dựng ở đâu?,Bắc Ninh có chính sách gì để thu hút nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn?