Bách Hóa Xanh Thành Công Trong Việc Chào Bán 5% Cổ Phần

Bách Hóa Xanh hoàn tất chào bán riêng lẻ 5% cổ phần, báo tin vui cho Thế Giới Di Động
Bách Hóa Xanh ghi nhận bước tiến mới với việc chào bán thành công 5% cổ phần, mở ra hướng phát triển mới cho công ty và Thế Giới Di Động.

Bách Hóa Xanh, một trong những chuỗi bán lẻ hàng đầu Việt Nam, đã chính thức hoàn thành việc chào bán cổ phần riêng lẻ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của công ty.

Bách Hóa Xanh, một trong những chuỗi bán lẻ hàng đầu Việt Nam, đã chính thức hoàn thành việc chào bán cổ phần riêng lẻ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của công ty. Sự kiện này không chỉ thể hiện sự tin tưởng của các nhà đầu tư đối với tiềm năng của Bách Hóa Xanh mà còn mở ra cơ hội mới cho Thế Giới Di Động, công ty mẹ của Bách Hóa Xanh.

Thành Công Trong Việc Huy Động Vốn

Đầu tư BHX, công ty con của Thế Giới Di Động, đã thông báo hoàn tất giao dịch chào bán 5% cổ phần cho nhà đầu tư. Đợt chào bán này diễn ra trong bối cảnh Bách Hóa Xanh liên tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực và dòng tiền ổn định. Đặc biệt, với mục tiêu đạt lợi nhuận sau thuế ở cấp độ công ty từ năm 2024, Đầu tư BHX không cần phải chào bán tới 20% cổ phần như kế hoạch ban đầu.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động và kế hoạch phát triển kinh doanh của Bách Hóa Xanh và các công ty con. Quá trình này đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư tiềm năng, bao gồm cả những nhà đầu tư tài chính và chiến lược uy tín.

Tiêu Chí Lựa Chọn Nhà Đầu Tư

Trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, Đầu tư BHX đã đặt ra các tiêu chí như uy tín của nhà đầu tư, sẵn sàng thực hiện đầu tư vốn cổ phần thiểu số, và khả năng định giá phản ánh chính xác tiềm năng dài hạn của công ty. Điều này đảm bảo rằng nhà đầu tư được chọn sẽ hỗ trợ Bách Hóa Xanh trong việc hiện thực hóa các kế hoạch phát triển dài hạn mà không can thiệp vào hoạt động vận hành hay quản lý công ty.

Triển Vọng Tương Lai và Đối Tác Tiềm Năng

Mặc dù danh tính của bên mua chưa được công bố, thông tin từ Reuters trước đó cho biết CDH Investments, một trong những công ty đầu tư lớn nhất Trung Quốc, đang trong quá trình đàm phán. Nếu thỏa thuận thành công, định giá của Bách Hóa Xanh có thể đạt mức 1,7 tỷ USD. CDH Investments, với hơn 27 tỷ USD tài sản quản lý, đã từng là nhà đầu tư lớn của nhiều doanh nghiệp nổi tiếng và nay đang nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu để trở thành đối tác của Bách Hóa Xanh.

Qua đợt chào bán cổ phần này, Bách Hóa Xanh không chỉ củng cố được vị thế của mình trên thị trường mà còn mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển trong tương lai. Với sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư chiến lược, Bách Hóa Xanh hứa hẹn sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển, góp phần nâng cao giá trị cho cả Thế Giới Di Động và các bên liên quan.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Đợt chào bán cổ phần của Bách Hóa Xanh dự kiến tài trợ cho những mục tiêu nào trong hoạt động và phát triển kinh doanh?,CDH Investments đã từng sở hữu cổ phần ở công ty nào trước khi quan tâm đến Bách Hóa Xanh?