"Bài học từ vụ hoàn thuế cho Thuduc House: Bộ trưởng Tài chính phân tích và giải thích"

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã phân tích và giải thích những bài học quý giá từ vụ hoàn thuế cho Thuduc House, cùng những vấn đề khác được đại biểu Quốc hội quan tâm.

Bài học từ vụ hoàn thuế cho Thuduc House: Bộ trưởng Tài chính phân tích và giải thích

Trong buổi họp sáng ngày 2-11, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã có bài phân tích và giải thích những vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm.

Chính sách tài khóa mở rộng

Bộ trưởng Tài chính đã nêu rõ về chính sách tài khóa mở rộng trong thời gian qua. Theo ông, Chính phủ đã thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, tức là giảm thuế trong trường hợp tài khóa thâm hụt, nhưng vẫn tăng chi ngân sách. Trong 3 năm qua, Bộ Tài chính đã đề xuất giảm thuế cho các loại thuế và dự kiến giảm khoảng 200 ngàn tỉ đồng trong năm nay.

Đảm bảo cân đối tài khóa

Sau khi giảm thuế, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết cần đưa vào nền kinh tế 347 ngàn tỉ đồng theo Nghị quyết 43 năm 2022 để đảm bảo cân đối tài khóa.

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách

Bộ trưởng Tài chính thông báo rằng đến ngày 30-10, thu ngân sách đã đạt 85%, tức là 1.366.000 tỉ đồng. Ông cũng nhấn mạnh rằng nguồn thu ngân sách chủ yếu đến từ sản xuất kinh doanh và thu nội địa.

Giải ngân đầu tư công

Ông Hồ Đức Phớc cho biết chỉ mới giải ngân được 57% theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 52% theo cả Quyết định của Thủ tướng và các địa phương. Ông nhận định rằng nếu không sửa Luật Đầu tư công, việc giải ngân đầu tư công sẽ tiếp tục gặp vướng mắc. Do đó, ông đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này.

Giảm chi thường xuyên và tiết kiệm trong đầu tư

Bộ trưởng Tài chính phản hồi về quan điểm của một số đại biểu về việc giảm chi thường xuyên. Ông cho biết quan điểm của Bộ Tài chính là phải giảm chi đầu tư và tiết kiệm trong đầu tư. Ông nhấn mạnh rằng đầu tư phải có hiệu quả và không được để lãng phí.

Vụ hoàn thuế cho Thuduc House

Bộ trưởng Tài chính đã phân tích và giải thích về vụ hoàn thuế cho Thuduc House. Ông cho biết hiện nay đã hoàn được 92% và chỉ còn giải quyết 14.857 hồ sơ, đang giải quyết 534 hồ sơ với số tiền 9.154 tỉ đồng.

Ông Hồ Đức Phớc cũng đề cập đến điều kiện hoàn thuế, bao gồm hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ chuyển tiền. Đối với các công ty xuất nhập khẩu, cần có chứng từ chuyển tiền hợp đồng và tờ khai hải quan. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc hoàn thuế phụ thuộc vào việc hoàn thiện pháp luật và thực hiện quy định trong Luật Thuế.

Bài học quý giá

Cuối cùng, Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh rằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã có những "bài học rất đau xót". Ông ví dụ về vụ ThuDuc House, trong đó Cục Thuế TP HCM có 18 người bị kết án, bao gồm cả cựu phó cục trưởng Nguyễn Thị Bích Hạnh. Ông cho biết rằng nếu Luật Thuế quy định chỉ xác minh người bán cuối cùng và không có vi phạm từ cán bộ thuế, Bộ Tài chính sẽ thực hiện ngay.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Vụ hoàn thuế cho Thuduc House đã có những hậu quả gì?,Bộ trưởng Tài chính đề xuất giảm thuế VAT cho những ngành nghề nào?