Bamboo Capital (BCG) đạt doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng, giảm nợ trên 5.500 tỷ đồng trong năm 2023

Bamboo Capital (BCG) đạt doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng, nợ phải trả giảm 5.500 tỷ đồng trong năm 2023
Bamboo Capital (BCG) đạt doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng, giảm nợ trên 5.500 tỷ đồng trong năm 2023

Bamboo Capital (BCG) - Đạt Doanh Thu Hơn 4.000 Tỷ Đồng và Giảm Nợ Trên 5.500 Tỷ Đồng Trong Năm 2023

Bamboo Capital (BCG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023, cho thấy doanh nghiệp đã ghi nhận doanh thu thuần 1.178,1 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế trong quý đã đạt 3,4 tỷ đồng, mức cải thiện đáng kể so với quý 4 năm trước.

Doanh thu thuần hợp nhất cả năm 2023 của Bamboo Capital đạt 4.011,6 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 57,9% kế hoạch doanh thu đã trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Lợi nhuận sau thuế luỹ kế cả năm 2023 đạt 188,2 tỷ đồng, hoàn thành 28,9% kế hoạch. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh thị trường kinh tế vĩ mô đang gặp nhiều khó khăn và biến động. Bamboo Capital đã thành công nhờ chiến lược phòng thủ chắc chắn và nỗ lực kiểm soát chi phí.

Cụ thể, trong năm 2023, Bamboo Capital đã kiện toàn bộ máy tổ chức và kiểm soát chi phí chặt chẽ.

Chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 72 tỷ đồng so với năm 2022. Cơ cấu doanh thu của Bamboo Capital năm 2023 chủ yếu đến từ các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi như xây dựng - hạ tầng, năng lượng tái tạo, bất động sản và dịch vụ tài chính.

Trong nhóm dịch vụ tài chính, Tổng Công ty Bảo hiểm AAA đã có nhiều bước phát triển vượt bậc trong năm 2023. Bảo hiểm AAA đã bắt đầu có lãi sau quá trình tái cơ cấu từ khi sáp nhập về Tập đoàn và mở rộng mạng lưới kinh doanh với hơn 50 chi nhánh trên toàn quốc. Doanh thu của Bảo hiểm AAA đạt 116% kế hoạch kinh doanh đặt ra, tăng trưởng 123%. Trong năm 2024, Bảo hiểm AAA đã đặt mục tiêu doanh thu vượt mốc 1.000 tỷ đồng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Mặc dù thị trường bất động sản vẫn chưa phục hồi và còn nhiều khó khăn, mảng bất động sản của BCG Land vẫn có lợi nhuận và đóng góp nguồn thu tích cực trong năm. Điều này nhờ vào việc bàn giao sản phẩm tại dự án Malibu Hội An và Hoian d’Or.

Bamboo Capital cũng đã chủ động tái cấu trúc nợ vay để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo an toàn tài chính cho doanh nghiệp. Tổng tài sản tính đến quý 4/2023 của Bamboo Capital đạt 41.979,0 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,2% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả đã giảm hơn 5.498 tỷ đồng nhờ việc tất toán các khoản nợ vay. BCG Energy, công ty thành viên mảng năng lượng tái tạo của Bamboo Capital, đã chủ động mua lại trước hạn toàn bộ 2 lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng. Đồng thời, Tập đoàn Bamboo Capital cũng đã thu hồi các khoản đầu tư, hợp tác để thanh toán các khoản phải trả khác.

Với việc tăng vốn và giảm nợ, tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu của Bamboo Capital đã giảm từ 2,2 lần tại cuối năm 2022 xuống còn 1,4 lần tại cuối năm 2023. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu đã chính thức giảm về mức dưới 1 lần. Đây là tỷ lệ tốt đối với Tập đoàn đa ngành chuyên đầu tư vào các lĩnh vực thâm dụng vốn như bất động sản, năng lượng tái tạo và hạ tầng.

Trong thời điểm kinh tế vĩ mô gặp nhiều biến động, Bamboo Capital đã chủ động tạm dừng các hoạt động đầu tư bên ngoài và tập trung vào các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi. Dòng tiền của Bamboo Capital đã ngày càng cải thiện. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đã chuyển từ âm 3.609 tỷ đồng tại quý 4/2022 sang âm 152 tỷ đồng tại quý 4/2023. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng đã cải thiện đáng kể từ âm 4.031 tỷ đồng sang dương 608 tỷ đồng. Tổng dòng tiền thuần trong kỳ chuyển từ âm 415 tỷ đồng sang dương 127 tỷ đồng tại quý 4 năm nay.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Bamboo Capital đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm kế hoạch doanh thu trong năm 2023?,Mảng hoạt động nào đã đóng góp nhiều nhất vào doanh thu của Bamboo Capital trong năm 2023?