Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng trong tháng đầu năm, cận Tết

Tháng đầu năm, cận Tết, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước trong tháng đầu năm 2024, đặc biệt là thời điểm cận Tết.

Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng trong tháng đầu năm, cận Tết

Tháng đầu năm 2024, nhất là thời điểm cận Tết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 524,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội ngày 29/1 của Tổng cục Thống kê.

Xuất nhập khẩu hàng hóa sơ bộ tăng

Trong kỳ 1 tháng 1/2024 (từ ngày 1/1 đến hết ngày 15/1), tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 29,78 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 4,1% và nhập khẩu tăng 6,8%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 0,38 tỷ USD.

Xuất khẩu hàng hóa tăng

Tính đến hết ngày 15/1, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 15,08 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 88,5% trong cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu tính đến hết ngày 15/1, đạt 13,35 tỷ USD.

Nhập khẩu hàng hóa tăng

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 14,7 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước tính đến hết ngày 15/1. Cán cân thương mại hàng hóa kỳ 1 tháng 1/2024 sơ bộ xuất siêu 0,38 tỷ USD. Khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 1,19 tỷ USD và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 1,57 tỷ USD.

Vận tải hành khách và hàng hóa tăng mạnh

Đầu năm 2024 cũng là cuối năm của dịp Tết Nguyên đán cận kề, nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa tăng mạnh. Vận tải hành khách tháng 1/2024 ước đạt 392,7 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 3% so với tháng trước và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Luân chuyển đạt 22,7 tỷ lượt khách.km, tăng 3,6% và tăng 7,4%.

Vận tải hàng hóa tháng 1/2024 ước đạt 205 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Luân chuyển đạt 43 tỷ tấn.km, giảm 0,2% và tăng 13,8%.

Du lịch tăng trưởng

Theo Tổng cục Thống kê, chính sách xúc tiến, quảng bá du lịch được thực hiện rộng khắp cùng với Việt Nam luôn là điểm đến an toàn nên khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1/2024 đạt hơn 1,5 triệu lượt người, tăng 10,3% so với tháng trước và tăng 73,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản

Sản xuất nông nghiệp trong tháng 1/2024 tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa đông xuân và gieo trồng cây hoa màu trên cả nước. Tính đến ngày 15/1, cả nước đã gieo cấy được 1.821,4 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 96,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số lợn của cả nước ước tính đến cuối tháng 1/2024 tăng 4,1% so với cùng thời điểm năm 2023. Tổng số bò tăng 0,4%, tổng số trâu giảm 1,2%, và tổng số gia cầm tăng 3,6%.

Dịch bệnh động vật

Tính đến ngày 23/1, cả nước không còn dịch lợn tai xanh và dịch lở mồm long móng, trừ Hòa Bình và Cao Bằng. Dịch cúm gia cầm còn ở Bắc Ninh và Tiền Giang, dịch viêm da nổi cục còn ở Tiền Giang, và dịch tả lợn châu Phi còn ở 16 địa phương chưa qua 21 ngày. Hiện nay, đang xuất hiện dịch dại trên động vật tại 5 địa phương chưa qua 21 ngày.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?,Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?