"Bán ròng 310 tỷ đồng: Nhà đầu tư ngoại tập trung vào các mã bluechip"

“Nhà đầu tư ngoại đã bán ròng 310 tỷ đồng trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 27/10, tập trung vào việc bán các cổ phiếu bluechip.”

Nhà đầu tư ngoại đã có một phiên giao dịch sôi động trên thị trường chứng khoán Việt Nam vào ngày 27/10 vừa qua. Dù đã giảm mạnh so với phiên trước đó, nhưng nhà đầu tư ngoại vẫn tập trung vào việc bán ròng các cổ phiếu bluechip, với tổng giá trị bán ròng lên đến 310 tỷ đồng, tăng gấp hơn 6 lần so với phiên trước.

Giao dịch trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 43,74 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị 1.143,75 tỷ đồng, giảm 23,37% về khối lượng và 29,5% về giá trị so với phiên hôm trước. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 56,84 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị 1.488,6 tỷ đồng, giảm 27,61% về khối lượng và 13,51% về giá trị so với phiên trước. Từ đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 13,1 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị bán ròng đạt 344,85 tỷ đồng, giảm 34,91% về lượng nhưng tăng 248,7% về giá trị so với phiên trước.

Trong số các cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất, cổ phiếu VCI dẫn đầu với khối lượng mua ròng đạt 2,27 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 78,92 tỷ đồng. Tiếp theo là cổ phiếu STB được mua ròng 45,16 tỷ đồng (1,58 triệu đơn vị), SSI được mua ròng 43,47 tỷ đồng (1,49 triệu đơn vị) và HPG được mua ròng 40,87 tỷ đồng (1,77 triệu đơn vị). Các cổ phiếu còn lại chỉ được mua ròng dưới 10 tỷ đồng.

Trái lại, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng mạnh nhất các cổ phiếu bluechip. Cụ thể, cổ phiếu VHM vẫn dẫn đầu khi bị bán ròng 140,15 tỷ đồng, tương đương với khối lượng bán ròng đạt 3,55 triệu đơn vị. Các cổ phiếu khác bị bán ròng mạnh gồm VRE đạt 82,8 tỷ đồng (3,57 triệu đơn vị), MSN đạt 65,38 tỷ đồng (1,13 triệu đơn vị), VIC đạt 54,88 tỷ đồng (1,37 triệu đơn vị), CTG đạt 47,56 tỷ đồng (1,7 triệu đơn vị) và nhiều cổ phiếu khác.

Trên sàn giao dịch HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 1,43 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 47,36 tỷ đồng, giảm hơn 48% cả về lượng và giá trị so với phiên trước. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 308.260 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 3,84 tỷ đồng, giảm 87,93% về lượng và 90,3% về giá trị so với phiên trước. Từ đó, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 1,13 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 43,52 tỷ đồng, tăng gần gấp 4 lần về lượng nhưng giảm 15,53% về giá trị so với phiên trước.

Cổ phiếu PVS là cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất trên sàn giao dịch HNX, với khối lượng mua ròng đạt 664.600 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 24,29 tỷ đồng. Tiếp theo là cổ phiếu IDC được mua ròng 335.300 đơn vị, giá trị đạt 15,76 tỷ đồng và cổ phiếu TNG được mua ròng 203.340 đơn vị, giá trị đạt 3,62 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu VIG bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 127.900 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 0,83 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 118.760 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị mua vào đạt 5,9 tỷ đồng, giảm 57,57% về lượng và 40,82% về giá trị so với phiên trước. Trái lại, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 263.570 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 9,85 tỷ đồng, tăng 34,54% về lượng và 117,44% về giá trị so với phiên trước. Từ đó, phiên này khối ngoại đã bán ròng 144.810 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị bán ròng đạt 3,95 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 84.000 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 5,44 tỷ đồng.

Cổ phiếu MCH là cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất trên thị trường UPCoM, với khối lượng mua ròng đạt 56.200 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 4,23 tỷ đồng. Trái lại, cổ phiếu VEA là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng đạt 141.200 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 5,1 tỷ đồng. Tiếp theo là cổ phiếu ACV bị bán ròng 41.100 đơn vị, giá trị hơn 2,9 tỷ đồng.

Tổng kết lại, nhà đầu tư n

VNIndex 1,060.62 5.17 0.49%
HNX 218.04 3.06 1.4%
UPCOM 83.1 0.44 0.53%
[question] Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng bao nhiêu tỷ đồng trên sàn HOSE trong phiên giao dịch ngày 27/10?,Cổ phiếu nào được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất trên sàn HNX?