Bán ròng khối ngoại gần 1.900 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 13/9

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh mẽ với giá trị gần 1.900 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 13/9, tác động chủ yếu đến các cổ phiếu HPG, STB, VHM và KBC.

Trên sàn giao dịch HOSE

Nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 47,81 triệu đơn vị, tổng giá trị 1.707,59 tỷ đồng, giảm 12,73% về khối lượng và 4,16% về giá trị so với phiên hôm qua (ngày 12/9). Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 85,82 triệu đơn vị, giá trị 2.907,95 tỷ đồng, tăng 75,84% về khối lượng và 76,62% về giá trị so với phiên trước. Điều này cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 38,01 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng lên tới 1.200,36 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 5,97 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 135,29 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 13/9, cổ phiếu SSI được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng 2,12 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 76,47 tỷ đồng. Tiếp theo đó là HDG được mua ròng hơn 53 tỷ đồng (1,67 triệu đơn vị) và BSI được mua ròng 45,98 tỷ đồng (1,07 triệu đơn vị). Các cổ phiếu khác chỉ được mua ròng dưới 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, cổ phiếu HPG lại bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với khối lượng 10,77 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 311,19 tỷ đồng. Các mã khác bị bán ròng mạnh trên trăm tỷ gồm STB đạt 127,15 tỷ đồng (3,94 triệu đơn vị), VHM đạt 110,93 tỷ đồng (2,1 triệu đơn vị), KBC đạt 103,52 tỷ đồng (2,97 triệu đơn vị). Trên sàn giao dịch HNX

Khối ngoại mua vào 578.860 đơn vị, giá trị đạt 18,39 tỷ đồng, giảm 16,18% về lượng và 4,62% về giá trị so với phiên trước. Trong khi đó, khối ngoại bán ra 407.280 đơn vị, giá trị đạt 8,42 tỷ đồng, giảm 45,54% về lượng và 47,11% về giá trị so với phiên trước. Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 171.580 đơn vị, trong khi phiên trước đó bán ròng 57.260 đơn vị; tổng giá trị vẫn là mua ròng 9,97 tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần so với phiên trước đó.

Trong phiên giao dịch ngày 13/9, cổ phiếu IDC được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng 171.200 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 8,36 tỷ đồng. Còn lại, các mã TSB, PVI, VNR cũng được mua ròng hơn 1 tỷ đồng. Ngược lại, cổ phiếu CEO bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 128.200 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 3,68 tỷ đồng. Tiếp theo là NVB bị bán ròng 100.100 đơn vị, giá trị đạt 1,45 tỷ đồng. Trên thị trường UPCoM

Khối ngoại mua vào 1,69 triệu đơn vị, giá trị đạt 40,35 tỷ đồng, tăng 144% về lượng và 106,39% về giá trị so với phiên trước. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 1,04 triệu đơn vị, giá trị 37,46 tỷ đồng, cùng tăng gấp hơn 3 lần cả về khối lượng và giá trị so với phiên trước. Do đó, phiên này khối ngoại đã mua ròng 647.290 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 2,89 tỷ đồng, tăng gần 40% về lượng nhưng giảm 71,67% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong phiên giao dịch ngày 13/9, khối ngoại tập trung mua ròng BSR với khối lượng 887.200 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 19,51 tỷ đồng. Còn lại, các mã khác chỉ được mua ròng chưa tới 1 tỷ đồng. Trái lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VTP với khối lượng 202.830 đơn vị, giá trị đạt 9,45 tỷ đồng. Tiếp theo là QNS bị bán ròng 169.000 đơn vị, giá trị 8,49 tỷ đồng và ACV bị bán ròng 1,29 tỷ đồng. Tổng kết lại

Trong phiên giao dịch ngày 13/9, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 37,19 triệu đơn vị, giá trị bán ròng lên tới 1.187,5 tỷ đồng; trong khi phiên giao dịch hôm qua ngày 12/9 mua ròng 6,47 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 148,85 tỷ đồng.

VNIndex 1,238.39 -7.05 -0.57%
HNX 256.11 -0.22 -0.08%
UPCOM 94.18 -0.09 -0.09%
[question] Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng những cổ phiếu nào trên sàn HOSE?,Cổ phiếu nào là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất trên sàn HNX?