Bán ròng SSI, VIC và HPG, khối ngoại rút hơn 380 tỷ đồng trong phiên tăng trưởng ngày 5/9

Nhà đầu tư ngoại đã bán ròng hơn 380 tỷ đồng, tập trung vào cổ phiếu bluechip SSI, VIC và HPG trong phiên giao dịch tăng trưởng ngày 5/9.

Trái với sự tăng cầu trong nước mạnh mẽ giúp thị trường tiếp tục tăng cao và thanh khoản cải thiện, nhà đầu tư ngoại đã quyết định bán ròng hơn 380 tỷ đồng, tập trung vào ba cổ phiếu bluechip là SSI, VIC và HPG.

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 49,77 triệu đơn vị, tổng giá trị 1.565,34 tỷ đồng, giảm hơn 31% về khối lượng và giá trị so với phiên cuối cùng của tháng 8 (ngày 31/8). Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 61,38 triệu đơn vị, giá trị 1.950,01 tỷ đồng, tăng 15,5% về khối lượng và 6,79% về giá trị so với phiên trước. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 11,61 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 384,67 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 19,35 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 457,8 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch này, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VNM với giá trị đạt 194,97 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 2,45 triệu đơn vị. Tuy nhiên, cổ phiếu TPB của ngân hàng dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh nhất về khối lượng với 8,04 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 158,59 tỷ đồng.

Trong khi đó, khối ngoại tập trung vào việc bán ròng 3 cổ phiếu trong rổ VN30. Cụ thể, cổ phiếu SSI vẫn dẫn đầu khi bị bán ròng 5,64 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt xấp xỉ 187,7 tỷ đồng. Tiếp theo là VIC bị bán ròng 178,4 tỷ đồng (2,86 triệu đơn vị) và HPG bị bán ròng 107,29 tỷ đồng (3,89 triệu đơn vị).

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại đã mua vào 1,46 triệu đơn vị, giá trị đạt 35,01 tỷ đồng, giảm 69% về lượng và 75% về giá trị so với phiên trước đó. Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 1,33 triệu đơn vị, giá trị đạt 29,79 tỷ đồng, giảm 51,14% về lượng và 65,05% về giá trị so với phiên trước. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 132.300 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 5,22 tỷ đồng, giảm 93,37% về lượng và 90,47% về giá trị so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch này, cổ phiếu PVS được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị đạt 7,11 tỷ đồng, tương đương khối lượng 195.280 đơn vị. Tiếp theo là CEO được mua ròng 6,08 tỷ đồng (226.210 đơn vị). Tuy nhiên, cổ phiếu TIG được mua ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt 506.300 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 5,99 tỷ đồng. Trái lại, cổ phiếu TNG bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 468.810 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 9,47 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh tiếp theo là DTD đạt 7,5 tỷ đồng, MBS đạt 2,27 tỷ đồng, NVB và SHS cùng bị bán ròng hơn 1,4 tỷ đồng…

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã mua vào 1,22 triệu đơn vị, giá trị đạt 38,71 tỷ đồng, tăng 89,3% về lượng và 86,73% về giá trị so với phiên trước đó. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra gần 1,2 triệu đơn vị, giá trị 40,51 tỷ đồng, tăng 88,43% về khối lượng và 31,36% về giá trị so với phiên trước. Do đó, phiên này khối ngoại đã mua ròng 17.770 đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 1,8 tỷ đồng, tăng 174,65% về lượng nhưng giảm 82,2% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong phiên giao dịch này, cổ phiếu BSR được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng 280.800 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 5,62 tỷ đồng. Tiếp theo là MCH được mua ròng 47.300 đơn vị, giá trị đạt 3,86 tỷ đồng và VGG được mua ròng 44.600 đơn vị, giá trị đạt 1,69 tỷ đồng. Trái lại, cổ phiếu QNS bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 4,9 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 96.500 đơn vị. Các mã bị bán ròng tiếp theo là VEA đạt hơn 3 tỷ đồng, MPC đạt 2,32 tỷ đồng, ACV đạt 1,28 tỷ đồng…

Trong phiên giao dịch tăng trưởng này, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 11,46 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 381,25 tỷ đồng; trong khi phiên giao dịch trước đó ngày 31/8 mua ròng 21,35 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 502,48 tỷ đồng.

VNIndex 1,234.98 10.93 0.89%
HNX 252.28 2.53 1.0%
UPCOM 94.29 0.97 1.03%
[question] Cổ phiếu nào bị bán ròng mạnh nhất trên sàn HOSE?,Cổ phiếu nào được mua ròng mạnh nhất trên thị trường UPCoM?