Bảng giá chứng chỉ quỹ mới nhất (Cập nhật 09/11/2021)

Infina xin cập nhật bảng giá Chứng chỉ quỹ mới nhất tuần này (09/11/2021). Mời quý khách hàng xem bảng dưới đây.

Tiếp nối tuần trước, tuần này hầu như tất cả các quỹ đều có dấu hiệu tăng, chứng tỏ thị trường đã dần phục hồi trở lại. Xin chúc mừng các NĐT!

Xem thêm: