Bảng thống kê | Top 10 địa phương với chỉ số sản xuất công nghiệp cao nhất trong tháng 8

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 8/2023 tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2022. Xem danh sách các địa phương dẫn đầu trong sản xuất công nghiệp trong tháng 8.

Bảng thống kê | Top 10 địa phương với chỉ số sản xuất công nghiệp cao nhất trong tháng 8

Theo số liệu mới nhất, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 8/2023 đã tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng tích cực của ngành công nghiệp trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, không phải tất cả các địa phương đều có mức tăng trưởng tương tự. Dưới đây là danh sách các địa phương dẫn đầu với chỉ số sản xuất công nghiệp cao nhất trong tháng 8:

1. Thành phố Hồ Chí Minh:

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,5% so với tháng trước và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2022. Ông Nguyễn Văn A, một chuyên gia kinh tế, cho biết: "Sự tăng trưởng ấn tượng của Thành phố Hồ Chí Minh trong ngành công nghiệp là kết quả của sự đa dạng hóa và chuyển đổi cấu trúc kinh tế".

2. Tỉnh Bình Dương:

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,8% so với tháng trước và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2022. Bà Trần Thị B, một doanh nhân địa phương, cho biết: "Bình Dương đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp địa phương phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất".

3. Tỉnh Đồng Nai:

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,5% so với tháng trước và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2022. Ông Lê Văn C, một quản lý công ty, cho biết: "Đồng Nai đã thu hút nhiều dự án đầu tư mới và đẩy mạnh sản xuất công nghiệp".

4. Tỉnh Hải Phòng:

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2022. Bà Nguyễn Thị D, một chủ doanh nghiệp, cho biết: "Hải Phòng đã phát triển các khu công nghiệp và thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước".

5. Tỉnh Long An:

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2022. Bà Trần Thị E, một nhà quản lý, cho biết: "Long An đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và phát triển các ngành công nghiệp liên quan".

6. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2022. Ông Nguyễn Văn F, một chuyên gia kinh tế, cho biết: "Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được sự cân đối giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường".

7. Tỉnh Bắc Ninh:

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2022. Ông Trần Văn G, một doanh nhân địa phương, cho biết: "Bắc Ninh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp địa phương phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất".

8. Tỉnh Hưng Yên:

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2022. Bà Nguyễn Thị H, một chủ doanh nghiệp, cho biết: "Hưng Yên đã đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp truyền thống và đầu tư vào công nghệ".

9. Tỉnh Thanh Hóa:

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2022. Ông Trần Văn I, một quản lý công ty, cho biết: "Thanh Hóa đã đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật".

10. Tỉnh Nghệ An:

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2022. Ông Nguyễn Văn J, một chuyên gia kinh tế, cho biết: "Nghệ An đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp địa phương phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất".

Danh sách trên chỉ là một phần trong số các địa phương có mức tăng trưởng sản xuất công nghiệp cao trong tháng 8. Sự phát triển của ngành công nghiệp không chỉ tạo ra thu nhập và việc làm cho người dân mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế của cả nước.

[question] Tình hình kinh tế thế giới đã ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất công nghiệp trong nước?,Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm bao nhiêu trong 8 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước?