Bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2025: Những nhóm lao động phải tham gia

Chính phủ đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc từ năm 2025. Bài viết này sẽ giới thiệu về 5 nhóm lao động phải đóng BHXH bắt buộc và quyền lợi mà họ sẽ được hưởng.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chương trình quan trọng để bảo vệ quyền lợi và đảm bảo sự ổn định cho người lao động. Hiện nay, Chính phủ đang xem xét sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội để mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ năm 2025. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các nhóm lao động và đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện chương trình BHXH.

1. Chủ hộ kinh doanh

Theo dự án luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc. Điều này giúp đảm bảo rằng các chủ hộ kinh doanh cũng được bảo vệ và hưởng các quyền lợi từ chương trình BHXH.

2. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cũng sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc từ năm 2025. Điều này đảm bảo rằng các nhóm lao động này cũng được bảo vệ và hưởng các quyền lợi từ chương trình BHXH.

3. Người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương

Các đối tượng này, bao gồm người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, cũng sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc. Điều này đảm bảo rằng các đối tượng này cũng được bảo vệ và hưởng các quyền lợi từ chương trình BHXH.

4. Người lao động làm việc không trọn thời gian

Theo dự án luật, người lao động làm việc không trọn thời gian theo chế độ linh hoạt cũng phải tham gia BHXH bắt buộc. Điều này đảm bảo rằng các nhóm lao động này cũng được bảo vệ và hưởng các quyền lợi từ chương trình BHXH.

5. Người lao động không ký hợp đồng lao động nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công

Trường hợp người lao động không ký hợp đồng lao động nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên, cũng phải tham gia BHXH bắt buộc. Điều này đảm bảo rằng các nhóm lao động này cũng được bảo vệ và hưởng các quyền lợi từ chương trình BHXH.

Hiện nay, có khoảng 17,5 triệu người tham gia BHXH tại Việt Nam, trong đó có hơn 16 triệu người tham gia BHXH bắt buộc. Dự kiến, với việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, khoảng 3 triệu người sẽ có cơ hội tham gia chương trình này.

Ngoài những quyền lợi đã được đảm bảo cho người lao động tham gia BHXH bắt buộc như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất, việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH cũng đồng nghĩa với việc mở rộng quyền lợi cho các nhóm lao động này. Điều này giúp đảm bảo rằng tất cả các nhóm lao động đều được bảo vệ và hưởng các quyền lợi từ chương trình BHXH.

Trên đây là những thông tin về việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ năm 2025. Việc này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các nhóm lao động và đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện chương trình BHXH.

[question] Từ năm 2025, nhóm nào sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?,Hiện tại có bao nhiêu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và dự kiến sẽ có bao nhiêu người tham gia sau khi mở rộng đối tượng?