"Bảo hiểm xã hội Hà Nội tăng cường quản lý để ngăn chặn việc chi trả lương hưu cho người đã chết"

Bất ngờ lý do người chết vẫn được nhận lương hưu
Bảo hiểm xã hội Hà Nội tăng cường quản lý để ngăn chặn việc chi trả lương hưu cho người đã chết

Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã đưa ra các biện pháp tăng cường quản lý và kiểm tra công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH để ngăn chặn việc người đã chết vẫn được nhận lương hưu.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã đưa ra các biện pháp tăng cường quản lý và kiểm tra công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH để ngăn chặn việc người đã chết vẫn được nhận lương hưu. Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, một số tồn tại và hạn chế trong công tác chi trả, quản lý và rà soát hồ sơ người hưởng chưa được khắc phục, đặc biệt là tình trạng báo giảm người hưởng chậm dẫn đến phải thu hồi số tiền hưởng chế độ BHXH hằng tháng cho những người đã chết.

Nguyên nhân chính được Bảo hiểm xã hội Hà Nội chỉ ra là do công tác phối hợp giữa cơ quan bưu điện với BHXH một số quận/huyện chưa chặt chẽ và chưa chủ động kiểm tra rà soát. Để khắc phục tình trạng này, BHXH Hà Nội đã gửi văn bản yêu cầu các phòng ban, BHXH các quận/huyện/thị xã trên đại bàn tăng cường công tác quản lý người hưởng chế độ BHXH. Các đơn vị liên quan được yêu cầu tổ chức kiểm tra trực tiếp công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng tại các điểm chi trả và quản lý người hưởng để phát hiện và xử lý kịp thời những tồn tại và hạn chế.

BHXH Hà Nội cũng yêu cầu các quận/huyện phối hợp với bưu điện định kỳ xác minh các trường hợp người hưởng chế độ cao tuổi (từ 80 trở lên) và danh sách người hưởng trên phần mềm quản lý. Đối với trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chậm lĩnh từ 6 tháng trở lên, cần phối hợp với UBND cấp xã/phường, bưu điện xác minh tình trạng người hưởng. Nếu người hưởng chế độ đã chết, cần thực hiện báo giảm hưởng chế độ và thu hồi số tiền đã hưởng không đúng quy định. Trường hợp không liên hệ được với người hưởng, cần có các biện pháp cụ thể để liên hệ với người hưởng và người thân để xác minh và cập nhật thông tin.

Đối với trường hợp người hưởng chế độ ủy quyền cho người khác lĩnh thay, các đơn vị liên quan cần theo dõi thông tin liên hệ của người uỷ quyền, lý do uỷ quyền và tình trạng sức khoẻ. Cần định kỳ kiểm tra và xác thực thông tin người hưởng uỷ quyền cho người khác nhận chế độ do cao tuổi, ốm đau, bệnh nặng và người uỷ quyền cho người khác nhận trong thời gian dài.

BHXH các quận/huyện trên địa bàn Hà Nội cũng được yêu cầu tiếp tục xác minh thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng với Cơ sở dữ liệu dân cư. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và đúng người hưởng chế độ BHXH.

Trước đó, BHXH Phú Yên đã phát hiện một trường hợp người đã chết từ tháng 1/2016 nhưng vẫn được chi trả lương hưu tới tháng 3/2023. Sau khi phát hiện, BHXH Phú Yên đã thu hồi số tiền lương hưu đã chi trả vào tài khoản của người nhận chế độ. Tổng số tiền phải thu hồi là hơn 395,3 triệu đồng và tiền lãi phát sinh hơn 123,2 triệu đồng.

Với kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và 2/2024 (tháng Tết Nguyên đán, trả 2 tháng trong cùng 1 đợt), BHXH Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra để đảm bảo người hưởng chế độ nhận đầy đủ, kịp thời và chu đáo.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao BHXH Hà Nội cho biết người chết vẫn được nhận lương hưu?,BHXH Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan làm gì để khắc phục tình trạng người chết vẫn nhận lương hưu?