"Bảo vệ quyền lợi lao động: Tòa án tối cao Trung Quốc chống lại "tăng ca vô hình""

Tòa án tối cao Trung Quốc chống lại "tăng ca vô hình"

Bảo vệ quyền lợi lao động

Bảo vệ quyền lợi lao động là một vấn đề quan trọng mà Tòa án tối cao Trung Quốc đang quan tâm. Gần đây, tòa án đã đưa ra một loạt các phán quyết quan trọng để bảo vệ quyền lợi của người lao động trong các tranh chấp nợ tiền lương.

Phán quyết mới nhất của Tòa án tối cao Trung Quốc

Phán quyết mới nhất của Tòa án tối cao Trung Quốc khẳng định rằng tin nhắn công việc sau giờ làm là một hình thức làm thêm giờ và cần được trả mức lương tương ứng. Trong một vụ án mẫu, một cựu nhân viên đã kiện thành công người chủ cũ của mình vì yêu cầu anh trả lời tin nhắn công việc ngoài giờ làm việc mà không có phụ cấp. Tòa án đã yêu cầu công ty trả tiền làm thêm giờ sau khi xem xét tin nhắn từ WeChat của cựu nhân viên và đối chiếu với giờ làm việc chính thức của công ty.

Tòa án nhân dân tối cao giải thích rằng làm việc ngoài giờ trực tuyến khác với làm việc ngoài giờ truyền thống và đã tán thành cách tiếp cận của tòa án cấp dưới trong việc xác định mức độ làm thêm giờ dựa trên thời gian nghỉ ngơi của người lao động. Điều này đảm bảo rằng người lao động có thời gian nghỉ ngơi ngoại tuyến và quyền nghỉ ngơi của họ được đảm bảo.

Hiện tượng "tăng ca vô hình"

Trong nỗ lực kiềm chế văn hóa làm việc 996, chính phủ và tòa án Trung Quốc đã đối mặt với hiện tượng "tăng ca vô hình". Điều này làm cho người lao động phải kiểm tra tin nhắn liên quan đến công việc sau giờ làm việc. Một cuộc khảo sát của nền tảng tuyển dụng trực tuyến 51Job cho thấy 84,7% người lao động vẫn phải làm việc ngoài giờ.

Tranh chấp nợ lương

Các vụ án mẫu mới nhất cũng bao gồm tranh chấp nợ lương giữa người lao động nhập cư và người sử dụng lao động của họ. Tòa án cấp cao đã nhấn mạnh trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc trả lương đúng thời hạn và lưu giữ hồ sơ chính xác.

Cam kết của chính phủ và tòa án Trung Quốc

Bảo vệ quyền lợi lao động là một cam kết quan trọng của chính phủ và tòa án Trung Quốc. Những phán quyết mới nhất của Tòa án tối cao đã đưa ra một thông điệp rõ ràng rằng công việc sau giờ làm cần được trả mức lương tương ứng và quyền lợi của người lao động cần được bảo vệ.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tòa án tối cao Trung Quốc đã xác nhận gì về tin nhắn công việc sau giờ làm?,Trong một vụ án mẫu, tòa án đã bảo vệ quyền lợi của ai trong tranh chấp nợ tiền lương?