BCG Energy - Tăng trưởng doanh thu năm 2023 và chiến lược phát triển mới

Công ty năng lượng của ông Nguyễn Hồ Nam đạt doanh thu hơn 1.100 tỷ đồng
BCG Energy, công ty năng lượng tái tạo thuộc Tập đoàn Bamboo Capital, ghi nhận tăng trưởng doanh thu năm 2023 nhờ hoạt động của các nhà máy điện mặt trời và danh mục điện mặt trời áp mái. Đồng thời, công ty cũng mở rộng hoạt động sang mảng điện rác và đặt mục tiêu xây dựng nhà máy đốt rác phát điện.

BCG Energy - Tăng trưởng doanh thu năm 2023 và chiến lược phát triển mới

BCG Energy, công ty năng lượng tái tạo thuộc Tập đoàn Bamboo Capital, đã ghi nhận tăng trưởng doanh thu trong năm 2023. Theo báo cáo công bố, doanh thu thuần của công ty đạt 1.125,6 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2022. Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ vào hoạt động của các nhà máy điện mặt trời đã vận hành đạt hiệu suất hơn 100% so với dự phóng.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của BCG Energy trong năm 2023 lại âm 152,7 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do đánh giá chênh lệch tỷ giá đối với các khoản vay bằng USD và các chi phí tài chính phát sinh liên quan đến các gói tài trợ tài chính quốc tế. Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của công ty đạt 186,6 tỷ đồng vào cuối năm 2023.

Sự tăng trưởng về doanh thu của BCG Energy trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

chủ yếu đến từ các nhà máy điện mặt trời đã đi vào hoạt động có hiệu suất cao và ít cắt giảm. Một số nhà máy thậm chí ghi nhận mức công suất vượt mức 100% so với dự phóng vào những tháng cuối năm. Ngoài ra, danh mục điện mặt trời áp mái cũng đã được mở rộng, góp phần vào doanh thu của năm 2023.

Kết quả kinh doanh năm 2023

Trong năm 2023, BCG Energy đã ghi nhận khoản doanh thu thuần 48 tỷ đồng, giảm 28,78% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã tăng trưởng 108,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 121,8 tỷ đồng. Điều này là do công ty đã ghi nhận doanh thu tài chính trong kỳ.

Tổng tài sản của BCG Energy tính đến cuối năm 2023 đạt 8.540,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,3% so với đầu năm. Tuy nhiên, nợ phải trả của công ty giảm mạnh 74,2%, chỉ còn 1.180 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất của công ty đạt 19.036,5 tỷ đồng, giảm 8,7% so với đầu năm do khấu hao tài sản cố định và tất toán một số khoản hợp tác đầu tư ngắn và dài hạn.

Chuyển biến về tài chính và vốn

BCG Energy đã chủ động mua lại trước hạn toàn bộ 2 lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng, giúp tổng nợ phải trả giảm xuống còn 9.300,5 tỷ đồng, giảm 31,97%. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty cải thiện qua từng năm, chỉ còn 0,96 lần vào cuối năm 2023. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu cũng giảm xuống mức 0,66 lần.

Trong năm 2023, BCG Energy đã ghi nhận các chuyển biến tích cực về mặt dòng tiền. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đã chuyển từ âm 130,9 tỷ đồng năm 2022 sang âm 33,6 tỷ đồng năm 2023.

Chiến lược phát triển mới

Trong giai đoạn khó khăn của thị trường và khi Kế hoạch triển khai Quy hoạch điện VIII chưa được ban hành, BCG Energy đã chủ động giảm các hoạt động đầu tư mới và tập trung vào việc tái cơ cấu nội bộ, tái cấu trúc vốn và nâng cao sức khoẻ doanh nghiệp. Công ty sẵn sàng hiện thực hoá các cơ hội kinh doanh trong thời gian tới.

Với chiến lược phát triển mới, BCG Energy đã mở rộng hoạt động sang mảng điện rác bằng việc mua lại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa, một doanh nghiệp xử lý rác tại TP.HCM. Trong giai đoạn 2024-2025, công ty đặt mục tiêu xây dựng nhà máy đốt rác phát điện với tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc huyện Củ Chi (TP. HCM). Nhà máy sẽ ứng dụng công nghệ xử lý và đốt rác tiến tiến, không gây ô nhiễm môi trường. Công ty cũng có kế hoạch nâng công suất xử lý và phát điện của nhà máy trong tương lai.

Sau quá trình huy động vốn để phát triển các dự án, BCG Energy hiện sở hữu danh mục gần 600 MW công suất phát điện. Công ty đã thực hiện tái cấu trúc tài chính và đưa tỷ lệ nợ về mức an toàn, tạo dư địa cho giai đoạn mở rộng tiếp theo khi các chương trình hành động cụ thể của Quy hoạch điện VIII được ban hành.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tổng tài sản của BCG Energy giảm bao nhiêu so với đầu năm 2023?,BCG Energy đã mở rộng hoạt động vào lĩnh vực nào?