BCG Land (BCR) ghi nhận lợi nhuận 140 tỷ đồng trong năm 2023

BCG Land (BCR) báo lãi 140 tỷ đồng trong năm 2023
BCG Land (BCR) ghi nhận lợi nhuận 140 tỷ đồng trong năm 2023

BCG Land đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2023

BCG Land (Mã CK: BCR) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023, ghi nhận doanh thu đạt 361 tỷ đồng, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của công ty cũng đã cải thiện đáng kể, đạt 4,76 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước, công ty ghi nhận mức lỗ 241,5 tỷ đồng. Đây là một kết quả đáng mừng trong bối cảnh thị trường bất động sản đang gặp khó khăn.

Lũy kế cả năm 2023

BCG Land đã đạt doanh thu 944 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn đạt 140 tỷ đồng, cho thấy sự ổn định và khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Được biết, hai dự án chủ yếu góp phần đáng kể vào doanh thu và lợi nhuận của BCG Land trong năm qua là Malibu Hội An và Hoian d’Or tại Quảng Nam.

Nỗ lực kiểm soát và cắt giảm hiệu quả các chi phí

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang đối mặt với nhiều thách thức, BCG Land đã nỗ lực kiểm soát và cắt giảm hiệu quả các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Điều này đã giúp công ty giảm tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu và cải thiện khả năng thanh toán ngắn hạn.

Kết quả tài chính

Theo báo cáo tài chính, chi phí tài chính quý 4/2023 của BCG Land là 105 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Tính cả năm 2023, chi phí tài chính của công ty đã giảm 23% so với năm 2022. Đồng thời, chi phí bán hàng quý 4/2023 cũng giảm 38% so với cùng kỳ năm trước, đạt 24,2 tỷ đồng. Còn chi phí quản lý doanh nghiệp cả năm 2023 đạt 85 tỷ đồng, giảm 31% so với năm 2022 nhờ việc công ty thực hiện các biện pháp tái cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự.

Cải thiện tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu

Tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu quý 4/2023 của BCG Land đã được cải thiện đáng kể, chỉ còn 72%, giảm mạnh so với tỷ lệ 147% cùng kỳ năm trước. Điều này là kết quả của việc công ty thực hiện trích lập dự phòng hàng tồn kho. Ngoài ra, tỷ lệ trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm 2023 cũng giảm nhẹ so với năm 2022. Khả năng thanh toán trong ngắn hạn của BCG Land cũng được đảm bảo với chỉ số khả năng thanh toán hiện hành và 2,04.

Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của BCG Land đạt 12.019 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 4% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu của công ty cũng tăng khoảng 13% so với đầu năm, đạt 5.920 tỷ đồng. Đồng thời, hàng tồn kho của công ty đạt 3.562 tỷ đồng. Các chỉ số này cho thấy BCG Land đang nỗ lực bán hàng và đẩy mạnh tiến độ thi công các dự án để đáp ứng cam kết với khách hàng.

Kế hoạch năm 2024

Năm 2024, BCG Land sẽ tiếp tục hoàn thiện và bàn giao phần còn lại của dự án Malibu Hội An, Hoian d’Or tại Quảng Nam, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công dự án King Crown Infinity tại TP.HCM. Công ty hy vọng sẽ tiếp tục đạt được kết quả tích cực và tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

Nguồn: Báo CafeF

[question] BCG Land đã đạt doanh thu và lợi nhuận như thế nào trong năm 2023?,BCG Land đang thực hiện các dự án nào trong năm 2024?