Becamex IDC đầu tư gần 630 tỷ để tăng cổ phần IJC

Becamex IDC dự chi gần 630 tỷ để gom thêm cổ phiếu IJC
Becamex IDC đầu tư gần 630 tỷ để tăng cổ phần IJC

Becamex IDC thông báo kế hoạch đầu tư mua thêm cổ phiếu IJC

Becamex IDC, một trong những công ty hàng đầu về đầu tư và phát triển công nghiệp tại Việt Nam, đã thông báo về kế hoạch đầu tư mua thêm cổ phiếu của công ty con Becamex IJC. Theo thông báo, Becamex IDC dự kiến sẽ chi gần 630 tỷ đồng để mua thêm cổ phiếu IJC với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu IJC sẽ được chào bán với tỷ lệ thực hiện quyền 100:50

Becamex IJC sẽ chào bán gần 125,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:50. Điều này có nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu IJC tại thời điểm chốt quyền sẽ được mua 50 cổ phiếu IJC mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Hiện tại, giá cổ phiếu IJC đang ở mức 14.900 đồng/cổ phiếu, tức là giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm của Becamex IJC thấp hơn tới 33% so với thị giá hiện tại.

Becamex IDC sẽ nắm giữ tối đa 62,7 triệu cổ phiếu IJC

Becamex IDC hiện đang nắm giữ 49,76% vốn điều lệ của Becamex IJC, tương ứng với 125,3 triệu cổ phiếu IJC. Với kế hoạch mua thêm cổ phiếu, Becamex IDC sẽ có quyền mua tối đa 62,7 triệu cổ phiếu IJC, với tổng chi phí dự kiến là 626,6 tỷ đồng. Nếu kế hoạch này thành công, Becamex IJC sẽ huy động được 1.259 tỷ đồng, từ đó nâng vốn điều lệ lên mức 3.777 tỷ đồng.

Becamex IJC công bố kế hoạch sử dụng số tiền thu về

Sau khi huy động được số vốn mới, Becamex IJC đã công bố kế hoạch sử dụng số tiền thu về. Theo đó, 466 tỷ đồng sẽ được sử dụng để góp vốn thành lập CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước, trong khi 619,5 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán gốc và lãi vay tại các ngân hàng. Số tiền còn lại sẽ được sử dụng để thanh toán gốc và lãi trái phiếu, trả tiền lãi chậm trả cổ tức cho Becamex IDC và bổ sung vốn kinh doanh.

Becamex IDC ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Becamex IDC đã ghi nhận doanh thu tổng cộng 8.204 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 2.441 tỷ đồng, tăng lần lượt 23% và 43,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản của công ty vào cuối năm 2023 đạt 53.800 tỷ đồng, tăng 5.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với 22.448 tỷ đồng, tăng 10%, và đầu tư tài chính dài hạn khoảng 17.245 tỷ đồng, tăng 8,8%.

Becamex IDC nợ ngân hàng và nợ trái phiếu

Tại ngày 31/12/2023, tổng nợ phải trả của Becamex IDC là 34.091 tỷ đồng, tăng 11,6% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngân hàng chiếm 7.350 tỷ đồng và nợ trái phiếu chiếm 11.765 tỷ đồng.

Becamex IDC hy vọng tăng tỷ lệ sở hữu và nâng vốn điều lệ của Becamex IJC

Với kế hoạch đầu tư mua thêm cổ phiếu IJC, Becamex IDC hy vọng sẽ tăng tỷ lệ sở hữu và nâng vốn điều lệ của công ty con. Điều này sẽ giúp công ty gia tăng khả năng tham gia vào các dự án phát triển hạ tầng và mở rộng hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Becamex IDC dự định sử dụng số tiền thu về từ việc chào bán cổ phiếu IJC để làm gì?,Tại ngày 31/12/2023, tổng nợ phải trả của Becamex IDC là bao nhiêu và chiếm tỷ trọng như thế nào?