Bến Tre - Tỉnh phát triển khá của cả nước đến năm 2030

Bến Tre - Tỉnh phát triển khá của cả nước đến năm 2030

Bến Tre đặt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước đến năm 2030, với hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế biển, công nghiệp chế biến và năng lượng mới, đồng thời bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bến Tre - Tỉnh phát triển khá của cả nước đến năm 2030

Bến Tre, một tỉnh nằm ở trung tâm Thành phố Bến Tre, đã đặt mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước đến năm 2030. Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 1399/QĐ-TTg phê duyệt.

Mục tiêu của Bến Tre là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, tập trung phát triển kinh tế biển, công nghiệp chế biến và năng lượng mới gắn bảo vệ môi trường, sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tỉnh cũng hướng đến việc xây dựng đô thị hiện đại, nông thôn giàu bản sắc và du lịch thân thiện. Bên cạnh đó, Bến Tre cũng đặt sự quan trọng vào việc bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, cùng với mục tiêu mang lại cuộc sống văn minh, ấm no và hạnh phúc cho người dân.

Mục tiêu cụ thể của Bến Tre

Mục tiêu cụ thể của Bến Tre là tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 10 - 10,5% mỗi năm, GRDP bình quân đầu người đạt trên 170 triệu đồng và tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn dưới 2,5%...

Đến năm 2050

Đến năm 2050, Bến Tre hướng đến việc trở thành tỉnh phát triển thịnh vượng, trở thành nơi đáng sống có hệ thống đô thị hiện đại, thông minh và môi trường sống xanh, sạch. Tỉnh cũng phấn đấu trở thành đơn vị hành chính đô thị loại I đặc thù và đô thị vệ tinh của Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Bến Tre cũng đóng vai trò là động lực phát triển quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Tỉnh hướng đến việc xây dựng xã hội phát triển hài hòa, văn minh và hiện đại, đồng thời bảo vệ môi trường, trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn và cảnh quan thiên nhiên. Mục tiêu cuối cùng là phát triển toàn diện con người, mang lại cuộc sống phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Để đạt được những mục tiêu trên

Để đạt được những mục tiêu trên, Bến Tre sẽ tập trung vào các đột phá phát triển như phát triển hạ tầng giao thông ven biển, cảng biển, hạ tầng logistics, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và năng lượng mới (hydro xanh). Tỉnh cũng sẽ phát triển đô thị - dịch vụ - du lịch tổng hợp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, Bến Tre cũng sẽ mở rộng không gian ra hướng Đông để tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng và tạo hành lang kinh tế ven biển kết nối với vùng động lực kinh tế phía Nam và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tỉnh cũng sẽ nghiên cứu xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách đột phá để thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư vào các chương trình, dự án ưu tiên cho đầu tư phát triển của tỉnh. Bên cạnh đó, Bến Tre cũng sẽ chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cải cách hành chính cũng là một trong những ưu tiên của Bến Tre, với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, xây dựng chính quyền số và xã hội số. Tỉnh cũng sẽ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài, đặc biệt là trong quản lý và các ngành, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và năng lượng mới (hydro xanh), vận tải, logistics, chuyển đổi số và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Về phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng

Về phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng, Bến Tre sẽ tập trung vào phát triển công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp gia công kim loại, sản xuất và lắp ráp thiết bị và cụm linh kiện điện, điện cơ, cơ điện tử, công nghiệp sản xuất điện (năng lượng tái tạo, năng lượng mới) và công nghiệp hóa chất. Tỉnh cũng khuyến khích các nhà đầu tư tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng và không gây ô nhiễm môi trường

Nguồn: Báo CafeF

[question] Bến Tre province aims to become a developed province by which year?,What are the key sectors that the province plans to develop?