"BHYT chi trả 100% phí khám, chữa bệnh cho những đối tượng nào năm 2024?"

Sang năm 2024, những đối tượng sau sẽ được BHYT chi trả 100% phí khám, chữa bệnh, ai không biết sẽ thiệt
"Năm 2024, Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ chi trả 100% phí khám, chữa bệnh cho một số đối tượng đặc biệt. Bài viết này sẽ giới thiệu những đối tượng được hưởng quyền lợi này và cách tính mức hưởng BHYT khi thuộc nhiều đối tượng khác nhau."

BHYT chi trả 100% phí khám, chữa bệnh cho những đối tượng nào năm 2024?

Quy định về việc Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả 100% phí khám, chữa bệnh cho một số đối tượng đặc biệt sẽ có những thay đổi trong năm 2024. Điều này đồng nghĩa với việc một số nhóm đối tượng sẽ được hưởng quyền lợi này mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Hãy cùng tìm hiểu những đối tượng được hưởng quyền lợi này và cách tính mức hưởng BHYT khi thuộc nhiều đối tượng khác nhau.

Nhóm đối tượng được BHYT chi trả 100% phí khám, chữa bệnh năm 2024

Căn cứ vào quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP và Nghị định 131/2021/NĐ-CP, có tổng cộng 5 nhóm đối tượng được BHYT chi trả 100% phí khám, chữa bệnh. Dưới đây là danh sách chi tiết:

 • Nhóm 1:
  • Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
  • Cựu chiến binh.
  • Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng.
  • Người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác theo quy định tại Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.
  • Thân nhân của liệt sĩ bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ.
  • Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hằng tháng.
 • Nhóm 2:
  • Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945.
  • Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
  • Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
  • Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.
  • Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.
  • Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.
  • Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát.
  • Trẻ em dưới 6 tuổi.
 • Nhóm 3:
  • Người tham gia BHYT đi khám chữa bệnh tại tuyến xã.
 • Nhóm 4:
  • Chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở.
 • Nhóm 5:
  • Có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Bổ sung thêm 2 đối tượng được hưởng chi phí khám chữa bệnh 100% từ năm 2024

Năm 2024, sẽ có 2 đối tượng mới được hưởng quyền lợi BHYT chi trả 100% phí khám, chữa bệnh. Đó là:

 • Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc.
 • Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3, Điều 12, Luật BHYT.

Tính mức hưởng BHYT khi thuộc nhiều đối tượng khác nhau

Theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP, nếu một người thuộc nhiều đối tượng khác nhau thì sẽ được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có mức hưởng cao nhất.

Như vậy, từ năm 2024, BHYT sẽ chi trả 100% phí khám, chữa bệnh cho một số đối tượng đặ

Nguồn: Báo CafeF

[question] Nhóm đối tượng nào sẽ được BHYT chi trả 100% phí khám, chữa bệnh từ năm 2024?,Người thuộc nhiều đối tượng được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng nào?